Čistý roční příjem rodiny

Do kolonky Čistý roční příjem rodiny uveďte čistý roční příjem za rozhodné období dle tabulky.

Časový interval vzniku nárokuRozhodné období (rok)
1.10.1998 až 30.9. 19991997
1.10.1999 až 30.9. 20001998
1.10.2000 až 30.9. 20011999
1.10.2001 až 30.9. 20022000
Zavřít

Počet dospělých osob

Do kolonky Počet dospělých osob rodiny a osob společně posuzovaných uveďte kolik dospělých žije v domácnosti. Tím nejsou míněni pouze rodiče, ale i prarodiče a příbuzní pokud žijí ve společné domácnosti.

Do kolonky Rodič je studentem ve věku od 15 do 26 let uveďte jsou-li rodiče či jeden rodič studentem ve výše uvedeném věku.

Zavřít

Počet dětí

Do rubriky Počet dětí ve věku uveďte kolik dětí v daných věkových kategoriích žije v domácnosti.

Zavřít