Druh důchodu

Vdovský důchod

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi, který

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo

b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod dále, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění (např. péče o nezaopatřené děti nebo dosažení požadovaného věku). Když není po uplynutí jednoho roku některá ze zákonných podmínek splněna, tak se vdovský důchod nepobírá, když však následně dojde ke splnění některé ze zákonných podmínek ve dvouleté obnovovací lhůtě, tak vzniká na základě podané žádosti nárok na opětovnou výplatu vdovského důchodu.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.


Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li:

a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče.

Zavřít

Důchod zemřelého, vdovy(vdovce)

Důchod zemřelého

Do položky se zapíše výše starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Důchod vdovy(vdovce)

Do položky se zapíše výše důchodu pozůstalého (vdovy, vdovce), pokud je poživatelem důchodu, ať už starobního důchodu (řádného či předčasného) nebo invalidního důchodu (prvního, druhého či třetího stupně.

Zavřít