Druh DNP

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 19 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 19

Pro druh DNP Nemocenské je potřeba v případě odpracování části směny prvního dne nemoci zvolit volbu První den - Ano, vyplnit počet odpracovaných hodin a délku pracovní doby. Pro ostatní druhy DNP vyplnění údajů o části směny výpočet neovlivní.

Pro druh DNP Ošetřování člena rodiny je potřeba vyplnit položku Počet placených dní. Pro ostatní druhy DNP vyplnění Počtu placených dní výpočet neovlivní.

Pro druh DNP Peněžitá pomoc v mateřství a DNP Nemocenské - pracovní úraz je dostačující zadání Období od - do

Zavřít

Výchozí údaje

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 33 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 33

Pro volbu počítání dle celkového hrubého příjmu za posledních 12 měsíců se podle vámi zadané částky vypočítá průměrný měsíční plat za předchozích 12 kalendářních měsíců. Výsledná vypočítaná částka bude proto pouze orientační.

Pro přesný výpočet musíte zvolit volbu Vyměřovací základ a zadat odpovídající vyměřovací základ.

Zavřít

Trvání nemoci

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 45 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 45

Zadejte rozsah trvání nemoci. Období do nesmí být menší než Období od.
Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny.
Nemocenské se poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání plné invalidity nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Pro DNP ošetřování člena rodiny zadejte položku Počet placených dní.
Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.
Zaměstnanci, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se podpora poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.

Zavřít

Část prvního dne nemoci

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 66 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetdnp_help.php on line 66

Pokud jste první den nemoci odpracoval(a) část směny, tak zatrhněte První den a zadejte počet odpracovaných hodin a vaši normální pracovní dobu.

Zavřít