Osobní údaje

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 18 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 18

Položky "Jméno" a "Příjmení " jsou pouze informativního charakteru a proto je nemusíte vyplňovat. Pro případ, že budete chtít výplatnici vytisknout můžete tyto položky vyplnit.

Zavřít

Hrubá mzda a dohoda o provedení práce

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 28 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 28

Hrubá mzda

Hrubá mzda je měsíční plat, včetně všech příplatků, odměn apod. V případě hodinové mzdy musíte napsat částku mzdy vypočítanou násobením Denní pracovní doba X Počet dní v měsíci X Hodinový tarif.

Zvýšení základu daně

V položce se napíše částka zvýšení základu daně a to například v případě poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Pak se za příjem zaměstnance považuje částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Dohoda o provedení práce

Pokud je položka dohoda o provedení práce Ano, tak se daň počítá dle tabulky dané zákonem v případě podepsaného Prohlášení nebo minimálně 20% základu daně u příjmu vyšší než 5 000 Kč. U příjmu nižšího než 5 000 Kč se použije 15% srážková daň. Podle toho je potřeba nastavit i příslušný druh daně.

Zavřít

Mzdové údaje

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 50 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 50

Druh daně

Plátce zdravotního pojištění

Pokud je plátcem zdravotního pojištění nejen zaměstnanec, ale i stát (za důchodce, studenty, osoby pobírající rodičovský příspěvek), odečítá se od základu pro platbu pojistného na zdravotní pojištění částka daná zákonem.
Od 1.8.2004 byl tento odpočet zrušen zákonem č. 438/2004 Sb.

Zavřít

Slevy na dani

Warning: include(inc/ads_300.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 79 Warning: include(): Failed opening 'inc/ads_300.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vypocty/vypocetcistemzdy_help07.php on line 79

Při podepsaném daňovém prohlášení se zaměstnanci od 01.01.2006 snižuje záloha na daň:

Sleva Měsíčně Ročně
Na poplatníka 600 Kč 7 200 Kč
Na částečný invalidní důchod 125 Kč 1 500 Kč
Na invalidní nebo obdobný důchod 250 Kč 3 000 Kč
Na poplatnika s průkazem ZTP/P 800 Kč 9 600 Kč
Na studium 200 Kč 2 400 Kč

Zaměstnanci s podepsaným Prohlášením k dani se sníží v průběhu roku vypočtená záloha na daň o částku měsíčního daňového zvýhodnění, tj. o 500 Kč za každé vyživované dítě. Je-li vypočtená záloha nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel vzniklý rozdíl zaměstnanci jako měsíční daňový bonus. Poplatník má nárok na vyplacení daňového bonusu, činí-li jeho roční výše alespoň 50 Kč a maximálně jej lze uplatnit do výše 2 500 Kč měsíčně.

Zavřít