Chci vypočítat

Obvykle se zadává Naspořená částka, kdy je výsledkem částka, které bude dosaženo po určité době spoření a je součtem jednotlivých vkladů a dosažených úroků.

Ví-li člověk kolik chce naspořit a jak dlouho má v plánu spořit, a zajímá ho, kolik je nutné pravidelně vkládat, pak zvolí možnost Pravidelný vklad.

Pokud má ovšem člověk představu o tom, kolik chce naspořit a zajímá ho, kdy částky dosáhne, přičemž ví, kolik je měsíčně schopen vkládat, pak volí Dobu spoření.

Máte spoření a nejste si jistí, jaká se na něj váže úroková míra? Zvolte tedy Úrokovou míru. Kalkulačka vypočítá roční úrokovou sazbu v %.

Zavřít

Vstupní údaje

V této části se vyplňují vždy dvě proměnné. Vždy se vyplňují ta tři políčka, která nejsou hledaným výsledkem, který byl zvolen na začátku:

Zavřít

Vlastnosti spořícího účtu

Zde se zadávají údaje, které má ten který účet, u něhož si člověk spoří.

Spoření je:

Úročení je:

Vklady a úročení mohou být měsíční či méně četné periody. Zde se volí, jak často budou peníze vkládány na účet a zároveň tato položka říká, že se stejnou četností bude i úročeno.

Zavřít