Výše prvního vkladu

Tato položka může a nemusí být vyplněna.


Použití této položky je možné pouze při výpočtu "naspořené částky" a "výše vkladu".


Správnost údajů (správný postup výpočtů) je ověřen pro dlouhodobé předlhůtní spoření, což je standardní varianta využívaná peněžními ústavy. Pro ostatní typy nebyly zajištěny dostatečně spolehlivé zdroje pro ověření, principiálně (z matematického pohledu) je ale postup korektní.


Zavřít