Aktualizováno: 29.9.2015

Osobní bankrot: kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Osobní bankrot - výpočet splátek
Čistá mzda: Chyba ve vstupních datech !
Nezabavitelná částka na manžela(-ku):
Počet dětí a dalších vyživovaných osob:
Celková výše dluhů: Chyba ve vstupních datech !
Dlužíte více než jednomu veřiteli:

 Žádáte o společný bankrot manželů? Vyplňte také:

Čistá mzda manžela/manželky:
Nezabavitelná částka na manžela(-ku):
Počet dětí a dalších vyživovaných osob manželem/kou:


Nezabavitelná (vyplacená) část mzdy:  Kč

Částky oddlužení:
Měsíčně zabaveno insolvenčním správcem:  Kč
Měsíční odměna insolvenčnímu správci:  Kč
Měsíční splátka pro oddlužení:  Kč
Kolik můžete splatit za pět let:  Kč
Jakou část dluhu můžete za pět let splatit:  %
Kritéria pro osobní bankrot  

Co jste možná nevěděli:

  • Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním písemně souhlasí. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy bude dlužník hradit splátky po dobu 5ti let, přičemž jejich celková výše musí dosahovat alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, není-li dohodou s věřiteli podmínka úhrady alespoň 30ti% hodnoty pohledávek snížena.
  • Za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře se odvádí peníze insolvenčnímu správci, a to odměna 750 Kč (resp. v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč ) a náhrada hotových výdajů 150 Kč (resp. v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč). Částky jsou bez DPH. V kalkulačce je uvažováno, že insolvenční správce je plátcem DPH. Tj. v případě jednotlivého dlužníka 900 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 350 Kč bez DPH (je-li insolvenční správce plátcem DPH, je nutné připočíst DPH).
  • Pro osobní bankrot manželů je i nyní třeba, aby každý z manželů podal samostatný návrh na osobní bankrot, avšak pokud jsou oba návrhy manželů podány současně, soud obě insolvenční řízení usnesením sloučí do jednoho a oba manželé jsou pak dále posuzováni společně.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist