Druh DNP

Pro druh DNP Nemocenské jsou dávky vypláceny až od 4. dne pracovní neschopnosti. Do kalkulačky ale zadávejte datum, kdy došlo k uznání pracovní neschopnosti.

Pro druh DNP Ošetřování člena rodiny je potřeba vyplnit položku Počet placených dní. Pro ostatní druhy DNP vyplnění Počtu placených dní výpočet neovlivní.

Pro druh DNP Peněžitá pomoc v mateřství je dostačující zadání Období od - do.

Zavřít

Výchozí údaje

Pro volbu počítání dle celkového hrubého příjmu za posledních 12 měsíců se podle vámi zadané částky vypočítá průměrný měsíční plat za předchozích 12 kalendářních měsíců. Výsledná vypočítaná částka bude proto pouze orientační.

Pro přesný výpočet musíte zvolit volbu Vyměřovací základ a zadat odpovídající vyměřovací základ.

Zavřít

Trvání nemoci

Zadejte rozsah trvání nemoci. Období do nesmí být menší než Období od.
Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny.
Nemocenské se poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání plné invalidity nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Pro DNP ošetřování člena rodiny zadejte položku Počet placených dní.
Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.
Zaměstnanci, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se podpora poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.

Zavřít