Aktualizováno: 28.12.2015

Výpočet výše náhrady mzdy za dovolenou 2018

Kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou
Hrubá mzdaOdpracovaných hodin
1. měsíc kalendářního čtvrtletí před dovolenou
2. měsíc kalendářního čtvrtletí před dovolenou
3. měsíc kalendářního čtvrtletí před dovolenou
Denní pracovní doba hodin
Počet plánovaných dní dovolené dní
Roční odměna (byla-li nějaká)

 
Náhrada mzdy za jeden den dovolené
Náhrada mzdy za celou dovolenou

Co jste možná nevěděděli

Za dny, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, nepobírá mzdu, ale náhradu mzdy. Při jejím výpočtu se vychází z průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, průměrným výdělkem se rozumí hrubá mzda za tyto tři měsíce dělená počtem odpracovaných hodin. Do hrubé mzdy se přitom započítávají i mimořádné prémie a bonusy. Pokud jste dostali prémii či jiné bonusy, které se vztahují na delší časové období než čtvrtletí – například roční odměnu nebo třináctý plat – zahrne se do výpočtu průměrného výdělku za dané kalendářní čtvrtletí pouze její poměrná část, tedy čtvrtina.

Výpočet

Výpočet je založen na postupu v zákoně č. 262/2006 Sb., ke kterému se vztahují §222, §352 - §354:

  • Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
  • Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.
  • Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
  • Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí, není-li uvedeno jinak.


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist