Aktualizováno: 14.11.2015

Výše srážek ze mzdy

Příklad 1: Ženatý muž, který vyživuje jedno dítě z tohoto manželství a platí výživné na základě soudní exekuce na další jedno dítě, má čistou mzdu 18 700 Kč. Výživné platí ve výši 1 500 Kč měsíčně a kromě toho splácí na základě dohody o srážkách ze mzdy půjčku od banky v celkové výši 50 000 Kč.

Základní nezabavitelná částka (6 118,00 + 2 x 1 529,50 Kč) 9 177 Kč
Zbytek čisté mzdy (18 700 – 9 177) 9 523 Kč
1/3 zbytku čisté mzdy (1/3 * 9 523) 3 174 Kč
Zbytek čisté mzdy přesahuje 9177, takže 1/3 je limitována na
částku
3 059 Kč
Výživné na základě soudní exekuce na dítě 1 500 Kč
Pro srážku na půjčku lze použít celou třetinu, a celý zbytek čisté
mzdy přesahující 9 177
(3 059 + [9 523 - 9 177])
3 405 Kč
Zaměstnanci bude vyplaceno po srážkách
(18 700 - [1 500 + 3 405])
13 795 Kč

Příklad 2: Ženatý muž, který vyživuje 2 děti má čistou mzdu 12 559 Kč.

Základní nezabavitelná částka ( 6 118,00 + 3 x 1 529,50 Kč) 10 707 Kč
Zbytek čisté mzdy ( 12 559 - 10 707 ) 1 852 Kč
Částka není dělitelná třemi, takže se zaokrouhlí 1 851 Kč
Zbylá 1 Kč přičtena k základní částce ( 10 707 + 1 ) 10 708 Kč
Pokud jsou dotyčnému prováděny srážky pouze na nepřednostní
pohledávky, bude na ně sraženo 1/3 zaokrouhleného zbytku čisté
mzdy ( 1/3 * 1 851 )
617 Kč
Celková nezabavitelná částka, která bude povinnému ponechána, za
předpokladu, že mu bude sražena celá první třetina zbytku čisté
mzdy ( 10 707 + 1 + 617 + 617 )
11 942 Kč

Jestliže by bylo sráženo i na přednostní pohledávky, lze srazit dalších až 617 Kč. Při plném sražení i druhé třetiny zbytku čisté mzdy je celková nezabavitelná částka 11 325 Kč (10 707 + 1 + 617 Kč).

Příklad 3: Svobodný zaměstnanec bez vyživovací povinnosti má čistou mzdu 16 500 Kč měsíčně a kromě toho splácí nepřednostní pohledávku ve výši 20 000 Kč.

Základní nezabavitelná částka 6 118,00 Kč
Zbytek čisté mzdy činí (16 500 - 6 118,00) 10 382 Kč
Zbytek čisté mzdy přesahuje 9 177 Kč, takže 1/3 je
limitována na částku
3 059 Kč
Částka 9 177 Kč je dělitelná třemi, takže se nezaokrouhlí 9 177 Kč
Na pohledávku lze srazit celou první třetinu zbytku čisté mzdy a dále
bez omezení celý zbytek čisté mzdy přesahující částku 9 177
(3 059 + [10 382 - 9 177])
4 264 Kč
Celková nezabavitelná částka (6 118 + [ 2 * 3 059 ]). 12 236 Kč

TIP: Výpočet nezabavitelné částky ze mzdy


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist