Soukromé životní pojištění

Od základu daně je možné při splnění zákonných podmínek odečíst vlastní vklady daňového poplatníka na smlouvu o životním pojištění.

Limity jsou stanoveny absolutní částkou, kterou lze odečíst za zdaňovací období v úhrnu 24 000 Kč ročně jako nezdanitelný příjem zaměstnance, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Dále musí být splněny základní podmínky spočívající v tom, že:

  • jde o pojistnou smlouvu sjednanou mezi zaměstnancem a pojišťovnou (nikoliv o smlouvu sjednanou mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou ve prospěch třetí osoby - zaměstnance),
  • v této smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve až po 60-ti kalendářních měsících (tj. po pěti letech) a současně
  • nejdříve v roce dosažení věku 60 let zaměstnance.
  • dále nesmí být ze smlouvy umožněn průběžný výběr finančních prostředků

Plátci daně musí předložit tyto doklady:

  • smlouvu o soukromém životním pojištění
  • potvrzení pojišťovny o pojistném, zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist