Aktualizováno: 28.12.2015

Příklady k výši náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

Příklad 1

Zaměstnanec se stanovenou 40hodinovou týdenní pracovní dobou a rovnoměrným rozvržením pracovní doby na 5 dní v týdnu, a to v pondělí a středu po 9 hodinách, v úterý a čtvrtek po 8 hodinách a v pátek 6 hodin, navštívil v pondělí lékaře a byl od téhož dne uznán dočasně práce neschopným s tím, že týdenní pracovní neschopnost trvala do neděle.

Mohou nastat 2 situace:

 1. zaměstnanec v pondělí odpracoval celou směnu (9 hodin);
  v tomto případě začíná období prvních 14 kalendářních dní pro náhradu mzdy až v úterý a 1. neodpracovanou směnou je směna stanovená na úterý (8 hodin), 2. směnou je směna ve středu (9 hodin), 3. směnou je směna ve čtvrtek (8 hodin) a 4. směnou je směna v pátek (6 hodin). Za prvé 3 neodpracované směny (úterý až čtvrtek – celkem 25 hodin) zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy. Náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku přísluší až od 4. směny – tedy v pátek za 6 hodin. Za dobu pracovní neschopnosti obdrží tedy zaměstnanec náhradu mzdy za 6 neodpracovaných hodin.
 2. zaměstnanec v pondělí odpracoval ze své směny jen 5 hodin;
  v tomto případě začíná období prvních 14 kalendářních dní pro náhradu mzdy již v pondělí a za 1. neodpracovanou směnu se počítá část pondělní směny v délce 4 hodiny, 2. směnou je směna stanovená na úterý (8 hodin), 3. směnou je směna ve středu (9 hodin), 4. směnou je směna ve čtvrtek (8 hodin) a 5. směnou je směna v pátek (6 hodin). Za prvé 3 neodpracované směny (část směny v pondělí a směny v úterý a středu – celkem 21 hodin) zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy. Náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku přísluší až od 4. směny – tedy ve čtvrtek a v pátek za celkem 14 hodin. Za dobu pracovní neschopnosti obdrží tedy zaměstnanec náhradu mzdy za 14 neodpracovaných hodin.

Příklad 2

Zaměstnanec v nepřetržitém provozu se stanovenou 37,5 hodinovou týdenní pracovní dobou a nerovnoměrným jejím rozvržením na jednotlivé týdny byl od pondělí 9.2. do středy 25.2. uznán dočasně práce neschopným. Podle rozvržení pracovní doby do směn připadají zaměstnanci na dobu jeho pracovní neschopnosti tyto směny:

 • noční z neděle 8.2. od 22.00 hodin na pondělí 9.2. do 06.00 hodin (8 hodin)
 • noční ze středy 11.2. od 18.00 hodin na čtvrtek 12.2. do 06.00 (12 hodin)
 • denní v pátek 13.2. od 06.00 do 18.00 hodin (12 hodin)
 • denní v pondělí 16.2. od 06.00 do 18.00 hodin (12 hodin)
 • noční z úterý 17.2. od 18.00 hodin na středu 18.2. do 06.00 hodin (12 hodin)
 • noční ze čtvrtka 19.2. od 22.00 hodin na pátek 20.2. do 08.00 hodin (10 hodin)
 • denní v sobotu 21.2. od 08.00 do 16.00 hodin (8 hodin)
 • noční z neděle 22.2. od 22.00 hodin na pondělí 23.2. do 06.00 hodin (8 hodin)
 • noční z pondělí 23.2. od 22.00 hodin na úterý 24.2. do 06.00 hodin (8 hodin)
 • denní ve středu 25.2. od 06.00 hodin do 14.00 hodin (8 hodin).

Přitom mohou nastat tyto varianty:

 1. zaměstnanec odpracoval celou noční směnu z neděle 8.2. na pondělí 9.2. (celkem 8 hodin), poté odešel k lékaři a byl uznán od pondělí 9.2. dočasně práce neschopným.
  V tomto případě začíná období prvních 14 kalendářních dnů pro náhradu mzdy až v úterý 10.2. a končí 23.2. Za 1. neodpracovanou směnu je třeba považovat směnu z 11.2. na 12.2. (celkem 12 hodin). Za prvé 3 neodpracované směny (celkem 36 hodin) náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. Za neodpracovanou 4. až 9. směnu – celkem 54 hodin – zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 2. zaměstnanec neodpracoval celou noční směnu z neděle 8.2. na pondělí 9.2. (odpracoval pouze 4 hodiny), neboť v 02.00 hodin utrpěl pracovní úraz, byl ošetřen a v souvislosti s tímto úrazem uznán od 9.2. dočasně práce neschopným.
  V tomto případě začíná období prvních 14 kalendářních dnů pro náhradu mzdy již v pondělí 9.2. a končí 22.2. Za 1. neodpracovanou směnu je třeba považovat část směny z 8.2. na 9.2. (02.00 až 06.00 hodin, tj. 4 hodiny).
  Za prvé 3 neodpracované směny (celkem 28 hodin) náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. Za neodpracovanou 4. až 9. směny – celkem 70 hodin – zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Příklad 3

Lékař uznal zaměstnance dočasně práce neschopným na dobu jednoho týdne, a to týdne od pondělí 9. 3 do neděle 15. 3. 2016. Zaměstnanec má 40ti hodinou týdenní pracovní dobu, pracuje od pondělí do pátku 8 hodin denně. Jeho PHV činí 475,60 Kč (záměrně je zvolen zaměstnanec s vysoce nadprůměrnou mzdou, u něhož lze redukci provádět i do výše III. RH).

Krok první

Pomocí RH pro náhradu mzdy v roce 2016 se provede úprava zjištěného PHV 475,60 Kč, tzn. že

 • z částky 157,68 Kč se započte 90 %, tj. 157,68 x 0,90 = 141,912 Kč
 • z částky 78,75 Kč (tj. 236,43 - 157,68) se započte 60 %, tj. 78,75 x 0,60 = 47,250 Kč
 • z částky 236,25 Kč (tj. 472,68 – 236,43) se započte 30 %, tj. 236,25 x 0,30 = 70,875 Kč
 • k částce PHV nad 472,68 Kč (III. RD), se nepřihlíží
 • PHV po úpravě (redukci) činí 260,037 Kč

Součet částek těchto 90%, 60 % a 30 %, tedy 260,037 Kč představuje upravený (redukovaný) PHV (RPHV).

Krok druhý

Z RPHV 260,037 Kč se vypočte hodinová náhrada mzdy náležející od prvního pracovního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 % tak, že:

 • RPHV 260,037 x 0,60 (tj. 60 %) = 156,0222 Kč.

Náhrada mzdy náležející zaměstnanci za jednu hodinu při dočasné pracovní neschopnosti činí v daném případě 156 Kč (jde současně o nejvyšší hodinovou náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, jestliže zjištěný PHV je roven nebo je vyšší než výše III. RH).

Krok třetí

Zaměstnanec z důvodu dočasné pracovní neschopnosti od 9. do 15. 3 2016 neodpracoval 40 hodin. Podle rozvrhu směn pracuje 8 hodin denně od pondělí do pátku. Za první 3 pracovní dny (tj. v daném případě za 24 hod.) náhrada mzdy nenáleží. Náleží až od 4. pracovního dne (4. směny) – tedy za zbývajících 16 hodin. Hodinová výše náhrady mzdy 156,0222 Kč se proto vynásobí 16 hodinami. Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti činí celkem 2 496,3552 Kč, po zaokrouhlení 2 497 Kč k výplatě.


TIP: Výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 2024


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist