Aktualizováno: 29.3.2012

Výpočet hrubé mzdy zaměstnance

Příklad 1: Zaměstnanec má hodinovou mzdu ve výši 65 Kč za hodinu, stanovená pracovní doba činí 40 hodin týdně. Zaměstnanec pracoval ve svátek 5. července připadajícího na středu v době od 6:00 do 17:00 hodin na příkaz zaměstnavatele a po dohodě se zaměstnavatelem zaměstnanec nebude čerpat náhradní volno za práci ve svátek. Jeho obvyklá pracovní doba je od 6:00 do 14:00 hodin. Práce v době od 14:00 do 17:00 hodin je prací přesčas nad rámec obvyklé pracovní doby. Průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely činí u tohoto zaměstnance 70 Kč na hodinu. Výpočet hrubé mzdy zaměstnance za měsíc červenec:

Základní mzda zaměstnance za 19 směn po 8 hodinách = 19 * 8 * 65 Kč 9 880,00 Kč
Mzda za 11 hodin práce ve svátek dne 5 července = 11* 65 Kč 715,00 Kč
Zvýšení mzdy za 3 hodiny práce přesčas (od 14:00 do 17:00) =
3 * (0,25 * 70 Kč)
52,50 Kč
Zvýšení mzdy za 11 hodin práce ve svátek = (11 * 70 Kč) 700,00 Kč
Náhrada mzdy za směnu, která odpadla z důvodu svátku 6 července =
(8 * 70 Kč)
560,00 Kč
Celkem hrubá mzda zaměstnance za měsíc červenec po zaokrouhlení
na celé koruny
11 978,00 Kč

Příklad 2: Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou 12 000 Kč, která mu náleží bez ohledu na počet pracovních dnu a svátku v kalendářním měsíci. Stanovená pracovní doba činí 40 hodin týdně na pondělí až pátek. Zaměstnanec čerpal 1 den řádné dovolené 7. července připadajícího na pátek. Průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely činí 70 Kč. Výpočet hrubé mzdy zaměstnance za měsíc červenec:

Část měsíční mzdy za odpracovanou dobu = 12 000 * (20 : 21) 11 428,57 Kč
Náhrada mzdy za 1 den dovolené 7. července = 8 * 70 Kč 560,00 Kč
Cekem hrubá mzda zaměstnance za měsíc červenec po zaokrouhlení
na celé koruny
11 989 Kč
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist