Aktualizováno: 8.12.2011

Pohoda 2011

Systém Pohoda 2011 patří k nejoblíbenějším a neznámějším účetním a ekonomickým programům, který je vhodný pro malé, střední a větší firmy a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Je vhodný pro plátce i neplátce DPH a je oborově neutrální, takže ho mohou využívat živnostníci, podnikatelé a společnosti, jejichž oborem je nejen poskytování služeb a obchod, ale také svobodná povolání, neziskové organizace a účtující příspěvkové or-ganizace. Jádro systému Pohoda 2011 tvoří celá řada agend, které slouží pro efektivnější řízení vaší firmy.

Účetní systém Pohoda 2011 zvládá velmi mnoho důležitých funkcí. Dokáže vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování zásob metodami A a B či zpracování mezd pro jakýkoliv počet zaměstnanců. Pokut sháníte program, který umí pobočkové zpraco-vání dat, homebanking, obchodování na internetu či prodej zásob pomocí vestavěné prodejny, je Pohoda 2011 tím správným účetním a ekonomickým systémem pro vás. Samozřejmostí je sledování salda a finanční analýza.

Díky editoru tiskových sestav REPORT Designer můžete upravovat tiskové sestavy a vytvářet vlastní tiskové výstupy. Systém Pohoda 2011 leze rozšířit pomocí značného množství externích zařízení. Můžete si vybrat z velkého počtu verzí a variant a při-způsobit si program přesně dle vašich požadavků a potřeb.


Pro koho je účetní a ekonomický systém Pohoda 2011 vhodný?

Systém Pohoda 2011 je vhodný pro celou řadu subjektů:

V sytému Pohoda 2011 si najdou zalíbení živnostníci a menší firmy. POHODA obsahuje veškerou administrativu a můžete díky němu vystavovat faktury, vést sklady, daňové evidence či účetnictví. Pohoda 2011 umožňuje také sesta-vování podkladů pro daně z přijmu pro osobu, která má tyto věci na starosti.

POHODA najde uplatnění u různě velkých firem, ve kterých se o obchodní, evidenční, administrativní a účetní věci dělí více osob, ať už se jedná o zaměstnance, externí spolupra-covníky či majitele.

Pokud si necháváte zpracovávat své agendy externě, ale potřebujete mít přehled o skla-dových zásobách, zakázkách a majetku, jistě se vám bude systém Pohoda 2011 hodit.

Systém Pohoda 2011 je také oblíbeným nástrojem účetních firem, pří-spěvkových organizací a neziskových subjektů.


Výhody systému Pohoda 2011

Pokud používáte sadu Microsoft Office, budete nadšeni z uživatelského rozhraní, které je s produkty od Microsoftu srovnatelné. Pokud si potrpíte na profesionální vzhled dokumentů, bude se vám hodit široká škála nadstandardních funkcí, které systém Pohoda 2011 obsahuje. Vše je řešeno velmi účelně a přehledně, počínaje instalací programu až po nastavení či tisk a účetní uzávěrku. Systém pohoda je velmi nenáročný a nevyžádá si vysoké náklady na pořízení a ni zaškolení zaměstnanců.

Systém Pohoda 2011 se může pochlubit celou řadou nadstandardních funkcí, které vám ušetří spoustu času. Vy tak budete mít dostatek prostoru, abyste se mohli věnovat chodu firmy. Velmi užitečná je funkce homebanking. Ta automaticky načítá vaše bankovní výpisy, zapíše úhrady a poté provede zaúčtování.

Pokud provozujete internetový obchod, oceníte možnosti propojení s e-shopovým řeše-ním. Systém Pohoda 2011 má desítky efektivních funkcí, které vám usnad-ní mnoho práce. Za zmínku jistě stojí šablony, doklady, hromadná fakturace, přiznání k DPH a mnoho dalších. Tím, že zefektivníte svou práci snížíte firmě výdaje.

Možnosti systému Pohoda 2011

Program Pohoda 2011 je k dispozici v mnoha odlišných variantách, které mají formu daňové evidence až po složitý ekonomický systém v síťové verzi. Vás systém Pohoda 2011 si můžete rozšířit pomocí mnoha doplňků tak, aby kore-spondoval s vašimi aktuálními nároky a požadavky. Je jen na vás, zda využijete efektivního systému Pohoda 2011 a zefektivníte chod firmy na maximum.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist