Aktualizováno: 27.12.2011

Životní minimum

Problematika životního minima je pro stanovení dávek státní sociální podpory velmi důležitá, odvíjí se od ní nárok na dávky a jejich výše.

Od 1. ledna 2012 (nařízení vlády č. 409/2011 Sb. aktualizuje zákon č. dle zákona č. 110/2006 Sb.) činí částka životního minima jednotlivce měsíčně 3 410 Kč.

Pokud je osoba posuzována spolu s jinými osobami, částky životního minima jsou odstupňovány tak, že nejprve jsou posuzovány zaopatřené osoby a poté nezaopatřené děti. V obou skupinách se řadí osoby od nejstaršího po nejmladšího

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

  • 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  • 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  • 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  • 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Příklad: V bytě jsou hlášeni k trvalému pobytu otec, matka, děti ve věku 5 let, 8 let a nezaopatřené dítě ve věku 18 let, dále babička a dědeček. Jaká částka tvoří životní minimum pro účely příspěvku na bydlení? Pro stanovení částek v jednotlivých kalendářních měsících je rozhodující částka na osobní potřeby dítěte, odpovídající věku dítěte, dosaženému v tomto měsíci. K částkám na dítě se připočtou částky na osobní potřebu ostatních osob (otce, matky, babičky a dědečka).

Částka životního minima dětí = 2 450 Kč + 2 140 Kč + 1 740 Kč6 330 Kč
Částka životního minima prvního v pořadí3 140 Kč
Částka životního minima dalších v pořadí8 490 Kč
Celkem životní minimum17 960 Kč
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist