Aktualizováno: 14.11.2015

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku je od 1.1.2012 závislá na tom, zda vznikl nárok na PPM.

Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak si mohou rodiče pružně volit délku a výši pobírání rodičovského příspěvku dle potřeb. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70% 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.

Platí, že výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Nevznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak si výši měsíční částky rodičovského příspěvku nově může zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011, mohou přejít na novou právní úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče.


Zákonná úprava platná do 31.12.2011

Výše rodičovského příspěvku je od 1.1.2008 v pevně diferencované měsíční výši podle třech stanovených pevných částek v návaznosti na zvolenou rychlost (dobu) čerpání příspěvku rodičem:

  • ve zvýšené míře - 11 400 Kč (při čerpání příspěvku do 2 let věku dítěte)
  • v základní míře - 7 600 Kč (při čerpání příspěvku do 3 let věku dítěte)
  • ve snížené míře - 3 800 Kč (při čerpání příspěvku do 4 let věku dítěte)

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku do 2 let (24 měsíců) věku tohoto dítěte ve zvýšené míře, které rodiči náleží po ukončení čerpání PPM dosahující částky alespoň 380 Kč denně (z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek), a rodič si něj musí při ukončení čerpání PPM požádat.

Příklad
Ženě náleží po porodu peněžitá pomoc v mateřství přibližně za 5 měsíců (22 týdnů) a dále rodičovský příspěvek za 19 měsíců ve výši 11 400 Kč za měsíc.

Klasické čerpání rodičovského příspěvku do 3 let (36 měsíců) věku tohoto dítěte v základní míře, které rodiči náleží po ukončení čerpání PPM dosahující částky alespoň 380 Kč denně (z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek), a dále si rodič o jeho čerpání do 3 let v základní výměře musí požádat v 9 měsících věku tohoto dítěte.

Příklad
Ženě náleží po porodu peněžitá pomoc v mateřství přibližně za 5 měsíců (22 týdnů) a dále rodičovský příspěvek za 31 měsíců ve výši 7 600 Kč za měsíc.

Pomalejší čerpání rodičovského příspěvku do 4 let (48 měsíců) věku tohoto dítěte ve snížené míře, které rodiči náleží po ukončení čerpání PPM nebo od narození dítěte (v případě, že na PPM nevznikl ženě nárok), náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku tohoto dítěte a dále ve snížené míře do 4 let věku dítěte.

Příklad
Ženě náleží po porodu peněžitá pomoc v mateřství přibližně za 5 měsíců (22 týdnů) a dále čerpání rodičovského příspěvku za 16 měsíců ve výši 7 600 Kč za měsíc (do 21 měsíců věku dítěte) a dále čerpání rodičovského příspěvku za 27 měsíců ve výši 3 800 Kč za měsíc.
Ženě náleží od narození dítěte (v prípadě, že jí nevznikl nárok na PPM) za 21 měsíců rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč za měsíc a dále čerpání rodičovského příspěvku za 27 měsíců ve výši 3 800 Kč za měsíc.

Pokud rodič písemně nepožádá úřad státní sociální podpory o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, bude mu automaticky po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání. Vybraná možnost čerpání je již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně.

U zdravotně postižených dětí (dlouhodobě zdravotně/těžce zdravotně postižených) je zachován nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte v základní výměře. Toto dítě může navštěvovat i základní speciální školu v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist