Aktualizováno: 14.11.2015

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora je soubor sociálních dávek, které jsou financovány ze státního rozpočtu, kterým se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích, stanovených v zákoně (§1, 2 zákona č. 117/1995 Sb.). Náklady na dávky státní sociální podpory v celém rozsahu nese stát.

Dávky státní sociální podpory jsou:

1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

2. ostatní dávky

  • rodičovský příspěvek, => spočítat
  • pohřebné.

Základním právním předpisem v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 1996 docházelo ke změnám výše a způsobu vyplácení dávek, v současné době je převážná část dávek státní sociální podpory založena na systému stanovení životního minima.

Životní minimum je stanoveno zákonem č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 289/1997 Sb. zmocňuje vládu ke zvýšení částek životního minima. Od účinnosti tohoto zákona jsou částky životního minima zvyšovány nařízením vlády. Zákonem č. 110/2006 Sb. byly zvýšeny částky životního minima od 1. 1. 2007 do 31.12.2011. Platné částky od 1.1.2012 upravuje nařízení vlády č. 409/2011 Sb..

Novelou č. 112/2006 Sb. vzniká nárok na příspěvek na bydlení, jestliže

  • a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
  • b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Dalšími předpisy navazujícími na zákon o státní sociální podpoře jsou:

  • Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory.
  • Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 322/2005 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.

Řízení o dávkách státní sociální podpory se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

O dávkách státní sociální podpory rozhodují okresní úřady. Jejich místní příslušnost se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu. Působnost okresních úřadů v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město vykonávají magistráty těchto měst. V Praze je tímto orgánem Hlavní město Praha.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist