Rozhodné období

Rozhodné období dle §6 zákona č. 117/1995 Sb. je období, za které se zjišťuje rozhodný příjem.

Tímto obdobím je:

  • u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku;
  • u sociálního příplatku a příspěvku na bydlení období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na tyto dávky.

Princip zjišťování rozhodného příjmu za rozhodné období kalendářního roku předcházejícího datu 1.července platí ve všech případech posuzování nároku na přídavek na dítě a nároku na příspěvek na dopravu, a to i v případech, kdy mezi tímto kalendářním rokem a dnem vzniku nároku uplyne poměrně dlouhá doba (např. více než jeden rok dlouhá).

Přehled vztahu časového intervalu vzniku nároku dávky (přídavku na dítě) a rozhodného období

Časový interval vzniku nárokuRozhodné období (rok)
1.10.2004 až 30.9.20052003
1.10.2005 až 30.9.20062004

Příklady pro snadnější orientaci ve zjišťování rozhodného období pro vznik nároku na přídavek na dítě.

  • Ditě se narodilo 18. března 2005. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem bude rok 2003.
  • Nárok na příspěvek na bydlení vznikl 15. září 2004. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem je kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2004 do 30.června 2004.
  • Nárok na sociální příplatek vznikl 5. ledna 2005. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem je kalendářní čtvrtletí od 1. října do 31.prosince roku 2004.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist