Aktualizováno: 6.1.2013

Příspěvek při převzetí dítěte

Účelem poskytování příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které zpravidla nemá vlastní osobní věci při odchodu z ústavu.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží osobě pečující jen jednou. Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově (§ 47l zákona č. 359/1999 Sb.).

Nárok na tento příspěvek má rovněž osoba, které bylo dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče svěřeno do péče některým z typů rozhodnutí či opatření, stanovených v §7 odst.12 písm. f, zákona o státní sociální podpoře, např. rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče, o osvojení dítěte, o ustanovení občana poručníkem, o předběžném opatření o péči o dítě aj.


Výše příspěvku od 1.1.2008

Věk dítětePříspěvek
do 6 let8000
od 6 do 15 let9000
od 15 do 18 let10000


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist