Aktualizováno: 5.1.2013

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (§ 47f zákona č. 359/1999 Sb.) má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento příspěvek se má podílet na zajištění životních potřeb dítěte. Náleží po dobu trvání pěstounské péče, tedy ode dne svěření dítěte do pěstounské péče nejdéle do doby dosažení zletilosti dítěte (dovršení 18 let věku). Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pěstounovi.

Nárok na příspěvek náležející ke dni zletilosti dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte (§ 47f zákona č. 359/1999 Sb.), nejdéle však do 26 let věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Po dosažení zletilosti se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

  • a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
  • b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
  • c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
  • d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost) Kč
Do 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400
6 - 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850
12 - 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700
18 - 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře (§ 47g).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist