Podmínky sociálního příplatku

Sociální příplatek je testovanou dávkou státní sociální podpory. Tato dávka je poskytovaná rodiči dítěte v závislosti na výši příjmu. Nárok na sociální příplatek náleží osobě, která pečuje alespoň o 1 nezaopatřené dítě.

Účelem sociálního příplatku je přispět rodině na zvýšené náklady, spojené s péčí o dítě, které jsou nejčastěji vyvolány zdravotním postižením dítěte či rodičů, osamělostí rodiče (ovdovělého, rozvedeného nebo svobodného, nežijícího s druhem).

Podmínkou nároku na sociální příplatek dle § 20 zákona č. 117/1995 Sb. je, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,0. Nárok na sociální příplatek nevzniká v případě nezaopatřeného dítěte, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti a mládež.

Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo do osobní péče poručníka dle zákona o rodině, se nezahrnuje mezi osoby společně posuzované u sociálního příplatku. Těmto dětem náleží vedle přídavku na dítě příspěvek na úhradu potřeb dítěte. I když pěstounská péče při dosažení zletilosti dítěte skončila, ale dítě nadále splňuje podmínky nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (nebo z důvodu pobírání důchodu z důchodového pojištění tento příspěvek nepobírá), sociální příplatek dítěti ani v tomto případě nenáleží.

V situaci, kdy podmínky pro nárok na sociální příplatek splňuje více osob nebo splňuje-li podmínky nároku na sociální příplatek více osob z důvodu péče o totéž dítě, náleží sociální příplatek jen jednou, a to osobě, určené na základě dohody těchto osob. Pokud se tyto osoby nedohodnou, určí okresní úřad, který o příplatku rozhoduje, které z těchto osob se sociální příplatek přizná.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist