Podmínky nároku na příspěvek na dopravu

Od 1.7.2004 je příspěvek na dopravu zrušen!

Příspěvek na dopravu dle §27 zákona č. 117/1995 Sb. je testovanou dávkou státní sociální podpory. Nárok na příspěvek na dopravu má nezaopatřené dítě, které mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu:

  • plní povinnou školní docházku (nezkoumá se příjem v rodině);
  • připravuje se soustavně na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole a rozhodný príjem v rodině nepřevyšuje částku součinu životního minima rodiny a koeficientu 2,00.

Podmínkou pro uplatnění nároku na příspěvek na dopravu je skutečnost, že:

  • rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje částku součinu životního minima rodiny a koeficientu 2,00;
  • nezaopatřené dítě plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání (viz soustavná příprava dítěte na budoucí povolání) mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu.

Příspěvek na dopravu se nevyplácí za červenec a srpen.

Od 1.7.2004 bude příspěvek na dopravu zrušen!

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist