Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou dle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. rozumíme fyzickou osobu, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu dle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., anebo cizince podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, kdy pro účely dávek státní sociální podpory se za trvalý pobyt cizince na území ČR považuje pobyt cizince hlášeného k pobytu, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení. Tuto podmínku oprávněná osoba musí vždy splňovat.

O dávky - rodičovský příspěvek a porodné - může žádat jako oprávněná osoba i nezletilé dítě samo od dosažení věku 16 let, stalo-li se rodičem.

Pro dávky poskytované v závislosti na výši příjmu v rodině, musí podmínku splňovat všechny osoby společně posuzované. U nezletilých dětí, které jsou svěřeny na území ČR do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče, se podmínka k trvalému pobytu nevyžaduje. Okresní úřad individuálně posuzuje podmínky trvalého pobytu pro osoby, které již požádaly o udělení povolení k trvalému pobytu na území ČR, pokud by jejich výživa nebo výživa jejich dětí byla ohrožena.

Je nutno upozornit na skutečnost, že změnou zákona č. 325/1999 Sb., o azylantech (před 1.1.2000 nazývaných uprchlíky), se na azylanty rovněž od 1.4.2000 vztahuje podmínka 365 dnů nepřetržitého pobytu pro splnění podmínky trvalého pobytu pro účely dávek státní sociální podpory. To znamená, že mohou požádat o dávku i v rámci probíhajícího správního řízení o získání statutu azylanta.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist