Aktualizováno: 6.1.2013

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich § 47i zákona č. 359/1999 Sb..

Výše odměny

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc § 47j:

  • 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
  • 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
  • 20 000 Kč,
    • je-li pečováno alespoň o 3 děti,
    • je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
    • jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
  • 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč.

Zdroj: MPSV

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist