Aktualizováno: 5.1.2013

Dávky pěstounské péče

V rámci sociálně-právní ochrany dětí se poskytují druhy dávek pěstounské péče (§ 47e zákona č. 359/1999 Sb.):

opakující se vyplácejí se při splnění stanovených podmínek v měsíčních splátkách

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna

jednorázové

  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče

Uvedené dávky pěstounské péče se poskytují tehdy, když poručník ustanovený podle § 78 zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, o dítě osobně pečuje, a náležejí jemu a dítěti. Pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte nezletilého je příjemcem určen pěstoun.

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

  • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist