Kreditní karty a jejich limit

Jsou platebními kartami, které ale fungují odlišným způsobem, než na který jsme zvyklí. Hlavním znakem kreditní karty je to, že není vázána k běžnému účtu. Majitel tedy nemá na kartě své peníze, ale peníze banky a čerpá její peníze do výše stanoveného limitu. Limity se stanovují na základě výše doloženého příjmu a pokud je zákazník u banky déle, tak i na základě jeho stálosti a serióznosti (obvykle je limit po určité době automaticky navýšen). Limit může být např. do výše 30 000 nebo také do výše 500 000 Kč.

Tento typ platební karty je velice oblíbený ve Spojených státech. U nás její používání není tak frekventované, ale zvyšuje se. Karta je použitelná nejen u nás, ale i v zahraničí.

Získání kreditní karty se provádí žádostí, kde se zpravidla dokládá výše příjmu, dle které se určuje výše limitu, věk a druh a délka zaměstnání.
Některé banky vyžadují jako jednu z podmínek k získání karty vedení běžného účtu s určitou minimální částkou.
U OSVČ bývají kritéria pro získání karty zpravidla přísnější.

U kreditních karet se platí poplatky, jejichž výši a četnost si každá banka určí různě. Patří sem roční a měsíční poplatek za vedení karty, dále poplatky za opožděnou úhradu použité částky, úroky, poplatky za opětovné vystavení karty nebo za jiné doplňkové služby, např. různá pojištění. Roční poplatek může být u určitých karet zdarma (obvykle při splnění minimálního ročního obratu) a u jiných karet může dosahovat až do řádu tisíců. Záleží na typu karty a bance.

Karty jsou určeny především k bezhotovostní platbě. Pokud se majitel karty rozhodne k výběru peněz z bankomatu, je výběr draze zpoplatněn a to ve formě minimálního poplatku nebo procenta z vybírané částky. Proto je výhodné využívat tyto karty především pro nákup v obchodech.

Pokud provedete nákup s kartou, můžete využít dobu splatnosti, kterou si každá banka u svých karet stanoví. Pokud je tedy částka vrácena v této době, neplatí se žádné úroky z použité částky. V opačném případě začnou z této částky nabíhat úroky a částka se hradí postupně ve splátkách. Výši úroků a splátek mívají banky stanoveny různě.

     POZOR!
U každé karty je uvedena doba splatnosti, do kdy můžete částku splatit bezúročně. U každé doby je napsáno . Např. až 45 dní, až 40 dní,... Většina karet má tuto formulaci doby, která znamená, že celková doba splatnosti je tvořena součtem dnů zbývajících do konce měsíce a 15 dnů dalšího měsíce. Někdy je jako datum, do kterého se dopočítávají zbývající dny, uváděno datum získání karty.

Příklad 1:
Karta nevyužívá pro dopočet dní datum získání karty. Nákup proběhl 13. března. Protože do konce měsíce zbývá 17 dní a z následujícího je stanoveno 15, je v tomto případě doba splatnosti v délce 32 dní, tedy do 15. dubna.

Příklad 2:
Datum získání karty připadá na 18 den v měsíci a je bráno jako den, do kterého se dopočítává počet dní. Nákup proběhl 4. května. Do 18. května zbývá 14 dní a po 18. dni následuje dalších 15 dní z doby splatnosti. Celková doba splatnosti je v délce 29 a trvá do 2. června.

Pokud tedy má banka např. stanovenou dobu splatnosti v délce až 45 dní a ostatní podmínky jako v příkladech 1 a 2, pohybuje se lhůta splatnosti v rozmezí 15 až 45 dní.

Úroková sazba je uváděna někdy jako měsíční, někdy jako roční. Obvykle se pohybuje okolo 2% za měsíc, takže ročně může dosáhnout i např. přes 26%.

Většina bank nabízí různé programy bonusů, které jsou založeny na získávání bodů za určitou utracenou částku. Tedy např. za každé tři utracené koruny získáte 1 bod a za 2000 bodů získáte ve váš prospěch 50 Kč nebo slevu v nějakém obchodě, se kterým má banka smlouvu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist