Aktualizováno: 14.11.2015

Co je to termínovaný vklad

Termínovaný vklad je jednorázový vklad na bankovní účet, kde se po určitý čas (termín) úročí určitou sazbou. Oproti běžným účtům nejsou termínované vklady určeny pro běžný platební styk. Nelze na ně posílat peníze, ani z nich platit.

Nabídky termínovaných vkladů se liší tím, zda jsou úročeny sazbou:

  • pevnou (fixní) - stejná po celou dobu trvání vkladu
  • pohyblivou (variabilní) - mění se v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu

Dalším rozlišovacím znakem je to, zda jde o vklady:

  • s jednorázovou splatností – úročení vkladu se provádí do dne splatnosti a úrok je zúčtován v den splatnosti vkladu, celkový zůstatek je následně převeden na klientem zvolený účet nebo klient provede výběr v hotovosti; vklad nelze obnovit; tento postup je typický pro střednědobé a dlouhodobé vklady
  • revolvingové (s automatickým obnovením) - po dni splatnosti se vklad obnoví na dobu původního termínu automaticky, a to s úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu, úrok se v den splatnosti převádí buď na účet, který si určí klient, nebo se připisuje ke vkladu; obnovování je typické především pro krátkodobé vklady, u některých bank je obnovování omezeno na určitý časový interval (např. pěti let)

Vklady rozlišujeme podle doby trvání:

  • krátkodobý vklad - od 7 dní do 12 měsíců
  • střednědobý vklad - 2, 3 a 4 roky
  • dlouhodobý vklad - splatný nejdříve po 5 letech

Termínovaný vklad tedy umožňuje spořit i po velmi krátkou dobu. Nejobvyklejší doba spoření se počítá v měsících. Dlouhodobé termínované vklady jsou využívané méně.

Termínovaný vklad si může zřídit jak fyzická, tak právnická osoba, obvykle se ale pak liší podmínky vkladu, zejména úrokových sazeb. Ty závisí především na délce trvání vkladu a jeho výši a na měně.


TIP: Výpočet výnosu termínovaného vkladu


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist