Aktualizováno: 29.12.2015

Výše záloh na důchodové pojištění

Výše zálohy se stanoví z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž byla činnost vykonávána, tj. z měsíčního vyměřovacího základu. Za měsíce, v nichž činnost nebyla vykonávána, se považují jen měsíce před zahájením činnosti a po jejím skončení.

Příklad: Zahájila-li OSVČ činnost 25. března a v roce zahájení činnosti pobírala nemocenské z pojištění OSVČ po celé tři měsíce, dělí se 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji deseti měsíci (odečítají se jen měsíce před zahájením činnosti, tj. leden a únor).

Od 1.1.2009 činí záloha 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (dříve činila záloha 29,6 % z měsíčního vyměřovacího základu). Měsíční vyměřovací základ nesmí být nižší než čtvrtina částky osobního vyměřovacího základu, která se započítává plně a která platí k prvnímu dni měsíce, v němž se záloha platí.

Záloha nemůže být v roce 2015 placena v nižší částce než 1.943 Kč, protože od 1. ledna 2015 činí minimální měsíční vyměřovací základ 6.653 Kč.

Záloha nemůže být v roce 2016 placena v nižší částce než 1.972 Kč, protože od 1. ledna 2016 činí minimální měsíční vyměřovací základ 6.752 Kč.

Záloha, není omezena maximální výší, to znamená, že může být zaplacena, ve výši např. 100 000 Kč nebo i vyšší. Výše zálohy může být každý měsíc určena v jiné částce, jen musí být zachována její minimální výše.

Jestliže OSVČ vykonává vedlejší činnost, minimální záloha na důchodové pojištění činí 778 Kč v roce 2015 a 789 Kč v roce 2016.

Na základě žádosti OSVČ může OSSZ snížit výši zálohy na dobu tří měsíců, poté musí OSVČ podat novou žádost o snížení zálohy, pokud chce platit nižší zálohy a splňuje podmínky pro jejich snížení. OSSZ může poměrně snížit zálohu, pokud příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů připadající v průměru najeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna do konce kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení zálohy, nejméně však v období 3 měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o třetinu nižší než takový příjem v předchozím roce.

Přehled změn pro OSVČ pro rok 2016

1 206 576 Kč-->
2015 2016
Splatnost záloh 1. – 20. násl. měsíce 1. – 20. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 79 836 Kč 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 31 944 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6 653 Kč 6 752 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 662 Kč 2 701 Kč
Minimální záloha HČ 1 943 Kč 1 972 Kč
Minimální záloha VČ 778 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro VČ 63 865 Kč 64 813 Kč
Tisknout

Vyjednáme vám nejvýhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím