Aktualizováno: 6.1.2021

Výše záloh na důchodové pojištění

Výše zálohy se stanoví z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž byla činnost vykonávána, tj. z měsíčního vyměřovacího základu. Za měsíce, v nichž činnost nebyla vykonávána, se považují jen měsíce před zahájením činnosti a po jejím skončení.

Příklad: Zahájila-li OSVČ činnost 25. března a v roce zahájení činnosti pobírala nemocenské z pojištění OSVČ po celé tři měsíce, dělí se 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji deseti měsíci (odečítají se jen měsíce před zahájením činnosti, tj. leden a únor).

Od 1.1.2009 činí záloha 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (dříve činila záloha 29,6 % z měsíčního vyměřovacího základu). Měsíční vyměřovací základ nesmí být nižší než čtvrtina částky osobního vyměřovacího základu, která se započítává plně a která platí k prvnímu dni měsíce, v němž se záloha platí.

Záloha nemůže být v roce 2021 placena v nižší částce než 2 545 Kč, protože od 1. ledna 2019 činí minimální měsíční vyměřovací základ 8 861 Kč.

Jestliže OSVČ vykonává vedlejší činnost, minimální záloha na důchodové pojištění činí 1 036 Kč v roce 2021.

Na základě žádosti OSVČ může OSSZ snížit výši zálohy na dobu tří měsíců, poté musí OSVČ podat novou žádost o snížení zálohy, pokud chce platit nižší zálohy a splňuje podmínky pro jejich snížení. OSSZ může poměrně snížit zálohu, pokud příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů připadající v průměru najeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna do konce kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení zálohy, nejméně však v období 3 měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o třetinu nižší než takový příjem v předchozím roce.

Přehled změn pro OSVČ pro rok 2021

2021 2020
Splatnost záloh do konce aktuálního měsíce do konce aktuálního měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč 1 672 080 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 106 332 Kč 104 508 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 42 540 Kč 41 808 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 861 Kč 8 709 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 545 Kč 3 484 Kč
Minimální záloha HČ 2 388 Kč 2 544 Kč
Minimální záloha VČ 1 036 Kč 1 018 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 83 603 Kč

 

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist