Placení záloh na důchodové pojištění

Povinnost platit zálohy na pojistné zakládá příjem (po odpočtu výdajů) dosažený v předchozím roce ve výši zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy v roce 2003 zakládá příjem v roce 2002 ve výši aspoň 42 600 Kč, byla-li činnost vykonávána celý rok. Zálohy se platí od měsíce, v němž byl anebo měl být podán přehled, do měsíce před podáním přehledu v následujícím roce (zálohy se platí "od přehledu do přehledu").

Příklad 1. OSVČ zahájila podnikání 15.3.2000. Podala 6.4.2000 oznámeni, zálohy neplatila. V dubnu 2001 podala za rok 2000 přehled, podle něhož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 33 000 Kč. Povinnou účast u této OSVČ by založil již příjem 31 500 Kč, poněvadž ve dvou měsících (v lednu a únoru) činnost nevykonávala. Za duben 2001 a následující měsíce je povinna platit zálohy ve výši nejméně 489 Kč měsíčně. V roce 2002 podá přehled v červenci, protože daňové přiznání zpracuje daňový poradce. Zálohy v minimální výši platí naposledy za červen 2002. Zda bude platit zálohy nadále (za červenec 2002 a další měsíce), vyplyne z výše rozdílu mezi příjmy a výdaji za rok 2001.

Povinnost platit zálohy založí také podání přihlášky k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který se přihláška podává. Zálohy se platí od měsíce, v němž byla přihláška podána, do měsíce, který předchází podání přehledu za kalendářní rok, v němž byla přihláška podána, zálohy se platí "od přihlášky do přehledu").

Příklad 2. OSVČ zahájila činnost 1.1.2001. Do 8. února 2001 podala oznámení o zahájení činnosti. Podá-li přihlášku k účasti na, důchodovém pojištění za rok 2001 v prosinci 2001, musí za prosinec 2001 zaplatit zálohu aspoň v minimální výši a dále platit zálohy až "do přehledu" za rok 2001. Podá-li přihlášku např. až v lednu 2002 za rok 2001, zálohy až do měsíce podání přehledu za rok 2001 neplatí. Ukončí-li OSVČ, která je povinna platit zálohy, podnikání v průběhu kalendářního roku a v témže roce opětovně zahájí podnikání, je povinna od měsíce znovu zahájení podnikání platit zálohy ve výši, v jaké je byla povinna platit před ukončením činnosti.

Příklad 3. OSVČ v dubnu 2001 podala přehled, podle něhož je od dubna 2001 povinna platit zálohy ve výši nejméně 1 200 Kč. Dnem 31.5.2001 ukončila podnikání (provoz autodopravy) a podala oznámení o ukončení činnosti. Opětovně zahájí činnost 15. prosince 2001 (obchod s ovocem a zeleninou). Za prosinec 2001 a další měsíce musí zaplatit zálohu ve výši aspoň 1 200 Kč. Pokud by zahájila činnost až v lednu 2002, zálohy by až do podání přehledu neplatila.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist