OSVČ, za kterou platí pojistné také stát

Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného osoby samostatně výdělečně činné, za kterou je po celý kalendářní rok plátcem pojistného i stát (důchodce, student, osoba pobírající rodičovský příspěvek a podobně), je 50 % částky přesahující, po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, dvanáctinásobek vyměřovacího základu, ze kterého platí pojistné stát. Jinými slovy, v měsících, ve kterých je za OSVČ po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného i stát, odečítá OSVČ příjmů kromě výdajů ještě částku 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dle zákona č. 592/1992 Sb. §3c. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V měsících, ve kterých je OSVČ osobou, za kterou je plátcem pojistného stát pouze po část kalendářního měsíce, se vyměřovací základ určí jako u OSVČ, za kterou stát plátcem pojistného není (není žádný odpočet).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist