Aktualizováno: 7. 8. 2018

OSVČ, za kterou platí pojistné také stát

Platí, že takováto OSVČ nemusí splnit minimální vyměřovací základ (14 989,50 Kč pro rok 2018). Vyměřovacím základem u těchto osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu.

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. V roce 2018 platí stát za státní pojištěnce zdravotní pojištění ve výši 969 Kč.

V měsících, ve kterých je OSVČ osobou, za kterou je plátcem pojistného stát pouze po část kalendářního měsíce, se vyměřovací základ určí jako u OSVČ, za kterou stát plátcem pojistného není.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist