Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu, má nejvyšší čas

Červen je poslední termín pro nejbližší změnu zdravotní pojišťovny. Když přihlášku stihnete podat do 30. června 2013, stanete se klienty nové pojišťovny od 1. ledna 2014. Jestliže tento termín "prošvihnete", další příležitost na změnu bude až k 1. lednu 2015.

V České republice nyní funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven. Při volbě nové pojišťovny si nejprve ověřte, zda lékaři a zdravotnická zařízení, jejichž služby využíváte, s ní mají uzavřenou smlouvu.

Vyplatí se také podívat na webové stránky zvažované pojišťovny a zjistit si, jaké benefity můžete přestupem získat. I v době úspor se každá pojišťovna snaží vytvářet pro daný kalendářní rok vlastní preventivní programy pro dospělé a děti, na které přispívá z fondu prevence. Příspěvky se zpravidla pohybují v řádech několika set korun a jsou určeny například na vybraná očkování, některé pohybové a relaxační aktivity, vitaminy, plavání, ozdravné pobyty pro děti a další prevenci.

Co říká zákon

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.

Kritériem pro rozhodování může být i to, zda zdravotní pojišťovna umožňuje internetový přístup k datům. Můžete tak získat například pravidelný přehled o vykázané zdravotní péči, kterou vám poskytli lékaři a zdravotnická zařízení.

Samotná změna zdravotní pojišťovny je snadná. Přeregistrovat se můžete osobně na kterékoliv pobočce zvolené pojišťovny, kde pro kontrolu vyplněné přihlášky postačí předložit občanský průkaz nebo pas. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí mít s sebou i doklad o výši záloh na pojistné od předchozí zdravotní pojišťovny.

O přeregistraci je možné požádat i prostřednictvím on-line přihlášky uveřejněné na internetových stránkách pojišťovny. Pokud nemáte elektronický podpis, po odeslání on-line přihlášky dostanete přihlášku k podpisu na vaši kontaktní adresu poštou.

Za dítě provádí přeregistraci jeho zákonný zástupce. U novorozenců pak platí pravidlo, že dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Zdravotní pojišťovny podle počtu klientů

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP): 6 091 618

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR): 1 201 622

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP):1 185 011

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP): 703 042

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP): 667 451

Revírní bratrská pokladna (RBP): 417 719

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda): 137 631

Zdroj: Svaz zdravotních pojišťoven, stav k 28. 2. 2013


Zdroj: www.idnes.cz / Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist