Předdůchod a OSVČ: zdravotní pojištění platí jen ze skutečných příjmů

Jestli máte naspořeno dost peněz na penzijním připojištění a zároveň jste přešli do nového doplňkového spoření, můžete využít možnosti odejít do takzvaného předdůchodu. Jak je to ale v takovém případě se zdravotním pojištěním?

Na otázku čtenáře odpovídá mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Pravidla samozřejmě platí i pro ty, kteří jsou zdravotně pojištěni u jiných pojišťoven.

Přivydělával jsem si při zaměstnání drobným podnikáním. Nyní jsem už jen OSVČ a budu mít zájem čerpat předdůchod. Bude to mít nějaký vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění? Budu muset platit jako OSVČ pojistné v minimální výši?

Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné minimální vyměřovací základ pro platbu pojistného mimo jiné i v případě, že je za ně po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného stát.

Vzhledem k tomu, že v návaznosti na schválení zákona o doplňkovém penzijním spoření byl novelizován i zákon o veřejném zdravotním pojištění, je od 1. ledna 2013 plátcem pojistného stát i za příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

To znamená, že budete jako příjemce penze na určenou dobu (předdůchodu) hradit zálohy na pojistné pouze ve výši vypočtené ze skutečně dosažených příjmů, a to i pokud je vaše záloha na pojistné vypočtená z příjmu (který jste měl v předchozím kalendářním roce), nižší než zákonem stanovená minimální výše zálohy (letos je to 1 748 korun).

Vy pro to ovšem také musíte něco udělat. To, že jste se stal příjemcem penze z doplňkového penzijního spoření, jste povinen zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Oznámení se provádí na tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce, který je k dispozici na pobočkách zdravotních pojišťoven, nebo na internetových stránkách v části určené pro plátce.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist