Společnosti se od ledna budou zakládat jinak. Jak na to

Kdo chce založit vlastní společnost, měl by mít kromě vize, podnikatelského plánu a kapitálu také odborné znalosti. A to nejen ty, které se týkají přímo oboru podnikání. Založení společnosti má svá pravidla a některá z nich se od příštího roku změní.

Začínajícího podnikatele totiž na úvod čeká řada administrativních a právních nástrah, s nimiž se musí vypořádat. A to je často kámen úrazu. Pokud tedy zrovna nemáte kvalifikované poradce, buďte trpěliví.

Před založením společnosti s ručením omezením je třeba promyslet obsah společenské smlouvy, počet společníků a jednatelů, obchodní název, sídlo a také výši vkladů a základního kapitálu.

Jakmile shromáždíte potřebné doklady, budete moci podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. O zápisu rozhoduje soud do pěti pracovních dní od podání návrhu. Teprve zápisem do obchodního rejstříku společnost vzniká.

Odhlédnete-li od správních poplatků, které bývají tísíc korun za živnost a šest tisíc za zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, musíte mít nyní připraveny peníze pro splacení základního kapitálu společnosti, který u tohoto typu činí minimálně 200 tisíc korun.

Od samého vzniku musí společnost také dodržovat veškerá pravidla stanovená pro její fungování v obchodním zákoníku, která jsou často upravována rozhodnutími Nejvyššího soudu. Například ta pro svolání a průběh valné hromady, rozdělování zisku, tvorbu rezervního fondu, výplatu dividend, úhradu ztrát a podobně.

Základní kapitál jedna koruna

Od ledna 2014 mají nabýt účinnosti nové pilíře soukromého práva – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které dopadnou na všechny podnikatele i občany Česka.

Ten druhý klíčový kodex přinese řadu významných změn a povinností nejen pro nově zakládané společnosti, ale i pro ty již existující. Podle něj už podnikatelé nebudou muset skládat 200 tisíc korun jako základní kapitál ani nebudou mít povinnost vytvářet rezervní fond.

Na novinky si musí zvyknout i ti, kdo už podnikají

Řadu změn budou moci využít také stávající podnikatelé – možnost připustit vznik různých druhů podílů u společnosti s ručením omezeným, zavést takzvané kumulativní hlasování na valné hromadě posilující práva minoritních vlastníků, hlasování na valné hromadě pomocí technických prostředků (třeba videokonference), možnost společníka vystoupit ze společnosti... To vše bude možné zapracovat do zakladatelských dokumentů.

Zároveň však tato nová úprava přináší zpřísnění odpovědnosti statutárních orgánů (jednatelů, představenstev) a také řadu povinností, které se dotknou všech stávajících společností. Třeba povinnost přizpůsobit společenské smlouvy nové právní úpravě do šesti měsíců od její účinnosti. Pokud to společnost neudělá, soud ji může v krajním případě zrušit a nařídit její likvidaci.

Nové zákoníky jistě přinesou řadu pozitivních změn a usnadní společnostem vstup na trh. Zároveň však pro ně znamenají i zvýšené náklady – budou nuceny uzpůsobit své zakladatelské dokumenty. A také nejistotu pro podnikatele při běžném fungování společnosti než se s novou úpravou seznámí.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist