Stravné 2012: Vyšší diety i nová pravidla pro krácení

Nový rok přinesl všem zaměstnancům, kteří jezdí na služební cesty, zvýšení stravného. Je sice jen mírné, ale v dnešní době každá koruna navíc potěší. Za jeden den strávený na služební cestě tak můžete dostat od 64 do 181 korun. Záleží na tom, kolik hodin cesta trvala.

Stravné vám zaměstnavatel nemůže upřít. Pokud vás vyšle na služební cestu, máte na něj nárok a on vám je musí vyplatit.

Výše stravného podle počtu hodin na cestě

Sazby stravného upravuje zákoník práce. Kolik vám zamětnavatel nakonec vyplatí, závisí na několika faktorech - na délce služební cesty, na tom, jestli jste zaměstnanec v soukromé sféře či pracujete ve státní správě i na tom, zda cestujete po Česku či do zahraničí.

Zaměstnanci v podnikatelské sféře mají výši stravného pevně danou minimální částkou. Je na libovůli zaměstnavatele, jestli jim poskytne více. Pro státní zaměstnance je zákonem vymezena dolní i horní hranice stravného. Zaměstnavatel pak jeho konkrétní výši určí vnitřním předpisem.

Pokud například zaměstnanec ze soukromé sféry stráví na služební cestě 10 hodin, dostane stravné ve výši minimálně 64 korun. Státní zaměstnanec může za stejně dlouhou služební cestu čerpat maximálně 76 korun.

Výše stravného za kalendářní denSlužební cesta
5 - 12 hodin12 - 18 hodinvíce než 18 hodin
zaměstnanec v soukromé firmě64 Kč96 Kč151 Kč
státní zaměstnanec64 - 76 Kč96 - 116 Kč151 - 181 Kč

Dostali jste na služebce najíst? Stravné se vám zkrátí

Pokud na služební cestě dostanete bezplatně najíst, například součástí školení je i oběd, zaměstnavatel vám vyplatí nižší stravné. Ještě do konce loňského roku jste se na snížení museli se zaměstnavatelem dohodnout před cestou, jinak na krácení stravného neměl nárok a musel vám vyplatit plné stravné.

Od ledna to již neplatí, i když se nedomluvíte před cestou, stravné se vám automaticky sníží podle počtu poskytnutých bezplatných jídel.

Snížení se odvíjí od délky služební cesty. Za každé bezplatné jídlo se vaše stravné sníží až o:

 • 70 procent, trvá-li vaše pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 procent, trvá-li vaše pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 procent, trvá-li vaše pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné v plné výši při délce pobytu 18 hodin

Pojedete-li na služební cestu do zahraničí, pak máte nárok na zahraniční stravné.

Stravné v plné výši dostanete, pokud vaše služební cesta trvá déle než 18 hodin. Při cestě delší než 12 hodin a kratší než 18 hodin dostanete stravné ve výši dvou třetin základní sazby. Na třetinové stravné máte nárok, jestliže vaše zahraniční cesta byla delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Mimo Českou republiku musíte strávit alespoň pět hodin, pokud současně uplatňujete nárok na tuzemské stravné.

Výše stravného pro vybrané země
ZeměZákladní sazba stravného
Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Německo45 eur
Dánsko, Švédsko50 eur
Chorvatsko40 eur
Island, Norsko55 eur
Japonsko65 dolarů
Kanada45 dolarů
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko35 eur
Slovensko30 eur
Velká Británie40 liber
Spojené státy americké50 dolarů
Zdroj: Ministerstvo financí

I v případě zahraniční služební cesty platí pravidla pro krácení, pokud dostanete bezplatné jídlo ve formě snídaně, oběda nebo večeře.

Za takové jídlo se stravné zaměstnanci zkrátí až o:

 • 25 procent u základní sazby,
 • 35 procent u dvoutřetinové výše základní sazby,
 • 70 procent u třetinové výše základní sazby.

Cestujete svým vozem?

Na služební cestu můžete odjet i svým autem. V takovém případě vám náleží za každý ujetý kilometr základní náhrada:

 • 1 koruna u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 3,70 korun u osobních silničních motorových vozidel.

Kromě základní náhrady máte nárok i na proplacení spotřebovaných pohonných hmot. Schovejte si doklad o nákupu, abyste mohli doložit, kolik jste u benzínky zaplatili. V případě, že doklad mít nebudete, pro náhradu se využije průměrná cena pohonných hmot, kterou stanoví vyhláška. Pro rok 2012 výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 34,90 korun u benzinu 95 oktanů,
 • 36,80 korun u benzinu 98 oktanů,
 • 34,70 korun u motorové nafty.

Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist