Sedm případů, kdy nebudete za rok 2015 platit daň z příjmu

Daňové osvobození, daňové slevy a daňové odpočty jsou důvodem, proč někteří občané neplatí z inkasovaných peněz daň z příjmu. Podívejme se na sedm vybraných případů, kdy je daňová povinnost během roku i za celý rok 2015 nulová.

Daň z příjmu neplatí občané, kteří jsou např. nezaměstnaní a pobírají pouze podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky. Během roku 2015 je však možné dosáhnout desetitisícových příjmů a přitom neplatit daň z příjmu fyzických osob. Podívejme se na sedm vybraných případů.

1) Hrubá mzda do 10 290 Kč

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok 2015. Zaměstnanci mají nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci s hrubou mzdou do 10 290 Kč daň z příjmu, jak je názorně vidět z výpočtu v tabulce.

TextČástka
Hrubá mzda10 290 Kč
Superhrubá mzda(zaokrouhleno na sta nahoru)13 800 Kč (10 290 x 1,34)
Daň z příjmu2 070 Kč (13 800 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka2 070 Kč
Daň z příjmu0 Kč (2 070 - 2 070)

2) Hrubý zisk do 165 690 Kč

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) platí daň z příjmu fyzických osob vždy za celý rok. Daňovým základem je hrubý zisk (příjem - výdaj). OSVČ musí nejenom pro daňové účely vést účetnictví, daňovou evidenci nebo evidenci příjmů při stanovení výdajů paušálem. Do ročního hrubého zisku 165 690 Kč je daňová povinnost nulová, jak si názorně vypočítáme.

TextČástka
Příjem465 690 Kč
Výdaj300 000 Kč
Hrubý zisk165 690 Kč (465 690 - 300 000)
Základ daně (zaokrouhleno na sta dolů)165 600 Kč
Daň z příjmu24 840 Kč (165 600 x 15 %)
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Daň z příjmu0 Kč (24 840 - 24 840))

3) Roční důchod do 331 200 Kč

Důchody v Česku podléhají dani z příjmu fyzických osob výjimečně. Souhrnný roční důchod je osvobozen od daně z příjmu až do částky 331 200 Kč za rok 2015. Pouze výdělečně činní důchodci mající příjem ze zaměstnání a dílčí základě daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu 840 000 Kč a více za rok 2015, budou zdaňovat celý důchod za rok 2015.

4) Zaměstnanec s dětmi

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění pro rok 2015 se přitom oproti roku 2014 zvýšilo na druhé a další děti. V přiložené tabulce máme uvedenu hraniční hrubou mzdu, jakou může zaměstnanec mít a přitom neplatit daň z příjmu fyzických osob v závislosti na počtu dětí. Když má zaměstnanec s dětmi hrubou mzdu nižší než je uvedený limit v tabulce, tak má nárok dokonce na daňový bonus. Daňový bonus je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Při čerpání daňového bonusu se neplatí daň z příjmu a ještě se obdrží peníze od finančního úřadu.

TextČástka
Zaměstnanec s 1 dítětem15 800 Kč
Zaměstnanec se 2 dětmi22 300 Kč
Zaměstnanec se 3 dětmi29 400 Kč

5) OSVČ s dětmi

OSVČ uplatňují daňové zvýhodnění na děti vždy za celý rok. OSVČ nemohou uplatnit daňové zvýhodnění měsíčně jako zaměstnanci. V přiložené tabulce máme opět uveden hrubý zisk, jaký může OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti mít a přitom neplatit daň z příjmu fyzických osob. Když je hrubý zisk nižší než uvedený limit, tak vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění nemohou uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem.

TextČástka
OSVČ s 1 dítětem254 990 Kč
OSVČ se 2 dětmi360 320 Kč
OSVČ se 3 dětmi473 690 Kč

6) Přivýdělek na dohodu

Studenti, důchodci nebo ženy na rodičovské dovolené si rádi přivydělávají na dohodu o provedení práce, kdy je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z takové měsíční odměny se totiž neplatí sociální a zdravotní pojištění. Ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. I to je jeden z důvodů, proč je dohoda o provedení práce atraktivní pro zaměstnavatele. Jestliže je podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak se neplatí ani z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč daň z příjmu, protože se uplatní základní sleva na poplatníka.

7) Přivýdělek do 30 000 Kč

Studenti, důchodci nebo ženy na rodičovské dovolené mohou mít za rok 2015 příležitostné příjmy do 30 000 Kč a přitom nezaplatí nic na dani z příjmu. Nejčastěji jsou v praxi příležitostnými příjmy jednorázové výpomoci, příjmy z pěstitelství nebo pronájem movitých věcí. Pro příležitostí příjmy není možné mít živnostenské oprávnění a svoji povahou se musí jednat o jednorázové činnosti.Zdroj: www.finance.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist