Zdravotní pojištění platíte ze všech příjmů z podnikání. I z nízkých

Přehled pro zdravotní pojišťovnu vyplňují ti, kdo podnikají či dostávají honoráře. A to i v případě, že si podnikáním jen přivydělávají k zaměstnání, nebo jsou studenti, důchodci či lidé na rodičovské dovolené.

Termín podání připadá letos na pátek 2. května. Komu zpracovává daně poradce, má sice ještě další tři měsíce čas, ale stejně jako na finanční úřad, i zdravotní pojišťovně to musí do konce dubna ohlásit. Dokládá se to například kopií plné moci, kterou dáváte na finanční úřad.

Podání je jedna povinnost a zaplacení druhá. Aby to nebylo tak jednoduché, zaplatit musí všichni do osmi dnů od chvíle, kdy doopravdy podali nebo měli podat přehled o příjmech a výdajích. Kdo tedy vyplnil a odevzdal formulář už v lednu, měl by mít dávno zaplaceno. Stejně tak by už měl mít pojistné zaplacené i ten, kdo podnikal, ale nemusel podávat daňové přiznání, protože měl příjmy nižší než 15 tisíc korun za rok (termín byl do 8. dubna).

Formulář má stejně jako v minulých letech jednu stranu, u příslušných řádků jsou uvedené vzorce, ale pohodlnější je využít elektronické tiskopisy pojišťoven, které vše spočítají samy. Případně můžete také podat formulář elektronicky, ale k tomu je třeba elektronický podpis, nebo registrace v systému zdravotní pojišťovny.

1.Co je zdravotní pojištění

Díky zdravotnímu pojištění se můžete léčit, když máte zdravotní problém, a nemusíte lékaři za běžné úkony platit.

  • Je povinné. Musí si je hradit například i nezaměstnaní, kteří se nezaregistrovali na úřadě práce, či ti, kdo pracují jen na dohodu o provedení práce s příjmem od jednoho zaměstnavatele do 10 tisíc korun měsíčně (takzvané osoby bez zdanitelných příjmů), minimální měsíční záloha je u nich 1 148 korun.
  • Za některé pojištěnce je platí stát (děti, studenti, rodiče malých dětí, důchodci apod.). Ti nemají určen minimální vyměřovací základ.
  • Platíte zdravotní pojišťovně, kterou jste si vybrali.

2.Kolik se platí zdravotní pojištění

Částka tvoří 13,5 procenta z poloviny daňového základu. Při stanovení sazby nezáleží na tom, zda jste, či nejste účastníky II. pilíře důchodové reformy.

Daňový základ je částka, která se rovná rozdílu mezi příjmy z podnikání po odečtení výdajů z podnikání.

3.Zálohy pro rok 2014

Minimální zálohy se oproti loňsku mírně zvýšily. Nová výše zálohy se hradí poprvé za měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled. Kdo platí minimum, měl by to dělat již od ledna.

  • OSVČ, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů, platí letos minimální zálohu ve výši 1 752 korun, i když si třeba vypočetli zálohu nižší.
  • Ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány a podnikání není hlavním zdrojem jejich příjmů, zálohy neplatí.
  • Kdo podniká, ale zároveň pro něj neplatí minimální vyměřovací základ (studenti, důchodci, lidé na rodičovské atd.), platí zálohu podle výpočtu z předchozího roku.

4.Jaké hrozí penále

Pokud se zpozdíte, nebo dokonce přehled nepodáte, můžete dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun. Ať dlužíte doplatek pojistného, nebo zálohy, penále je 0,05 procenta z dlužné částky za den. Pojišťovna nevymáhá dlužné pojistné do výše 50 korun a nevyměřuje penále do 100 korun za jeden kalendářní rok.

5.Komu a kam zaplatit

Platit budete na účet své zdravotní pojišťovny. Ten naleznete v pokynech k vyplnění přehledu, případně na jejich webových stránkách.

Jako variabilní symbol se obvykle používá rodné číslo. Pozor, pojišťovny mívají jiné účty pro ty, za které odvádí pojistné zaměstnavatel, pro OSVČ, pro lidi bez zdanitelných příjmů a mnohdy i jiná konta pro platby penále.

6.Co není zdravotní pojištění

Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění.

  • Podnikatelé je platí dobrovolně, aby v případě pracovní neschopnosti dostávali nemocenskou, případně peněžitou podporu v mateřství.
  • Na takzvanou ošetřovačku (peníze za to, že se staráte o nemocného příbuzného), OSVČ nemají nárok.

Úrazové pojištění, pojištění dávek v pracovní neschopnosti, životní pojištění jsou komerční pojištění.

  • Platí se dobrovolně vybrané pojišťovně.
  • Plnění se vyplácí podle sjednaných podmínek, například v případě trvalých následků úrazu či při léčbě úrazu, v pracovní neschopnosti, při vážných onemocněních.

Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist