Kdo a dokdy musí podat přehled pro správu sociálního zabezpečení

Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí podat všichni, kdo podnikají či dostávají honoráře. K podnikání přitom není třeba živnostenský list. Sociální pojištění musí zúčtovat i ti, kdo dělají byznys podle zvláštních předpisů, tedy poradci, lékaři či advokáti.

Správě sociálního zabezpečení platíte pojistné, abyste jednou dostali penzi. Pokud jste alespoň část roku podnikali, máte povinnost podat přehled, a to i v případě, že vaše příjmy byly nulové. A udělat to musí i podnikající důchodci. "Přehled o příjmech a výdajích by měl odevzdat víc než milion lidí," říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Čtěte základní informace, s nimiž je třeba počítat, abyste v podání přehledu o příjmech a výdajích nechybovali.

1. Účastníci II. pilíře platí méně

Formulář pro rok 2013 má mírně inovovanou podobu, najdete ho na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení zde. Kromě toho, že se některé řádky proházely, přibyla informace o tom, zda jste či nejste účastníkem druhého pilíře penzijní reformy. Podle toho se pak mění i výpočty.

Kolik se platí:

  • 29,2 % z poloviny daňového základu hradí ti, kdo nevstoupili do II. pilíře penzijní reformy
  • 26,2 % z poloviny daňového základu platí ti, kdo jsou účastníky II. pilíře penzijní reformy

Daňový základ = příjmy z podnikání minus výdaje z podnikání

2. Co je hlavní a vedlejší činnost

Když máte kromě podnikatelských příjmů i peníze ze zaměstnání nebo jste třeba důchodce či na rodičovské, jste takzvaný "podnikatel vedlejší", což v přehledu označíte křížkem u možnosti "jen vedlejší". Podnikatelé na plný úvazek označí možnost "jen hlavní" a ti, kteří si třeba část roku přivydělávali k zaměstnání či studiu a zbytek podnikali naplno, uvedou křížek u možnosti "hlavní i vedlejší".

3. Vedlejší činnost je třeba doložit

Studenti a zaměstnanci, kteří současně podnikají, musí vedlejší činnost doložit potvrzením, které je součástí pokynů k vyplnění, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tom, v němž byl podán přehled. Pozor, dodatečné doložení úřad nepřijímá, když zapomenete, bude vás považovat za OSVČ hlavní, z čehož plynou vyšší finanční požadavky.

4. Vypočtěte si, kolik je třeba platit

Nová výše zálohy, kterou si vypočtete, se hradí poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Když si vypočtete nižší zálohu na sociální pojistné, musíte v roce 2014 platit alespoň minimální částky.

Jaké jsou minimální zálohy pro rok 2014

  • OSVČ hlavní měsíčně 1 894 Kč, pro účastníky II. pilíře 1 700 Kč
  • OSVČ vedlejší měsíčně 758 Kč, pro účastníky II. pilíře 680 Kč

Jen v případě, že jste OSVČ "vedlejší" a váš daňový základ byl nižší než 62 121 korun, nemusíte platit zálohy žádné.

5. Zvolte způsob použití přeplatku

Pokud vám vyjde, že máte přeplatek, nezapomeňte zvolit, zda ho chcete vyplatit na účet v bance, nebo složenkou. Přijít by vám měl do 30 dnů. Přeplatek můžete rozpustit i do záloh na další období, v tomto případě označíte v přehledu křížkem měsíce, na které se z přeplatku bude hradit nová záloha.

6. Pozor na termíny

Termín odevzdání přehledu pro sociální pojištění je pátek 2. května 2014. Do tohoto data musí vyplněný formulář odevzdat všichni, kdo podávali daňové přiznání sami a nevyužili služeb daňového poradce. Termín pro zaplacení doplatku na pojistném je v tomto případě do 12. května 2014. A pozor, v tento den již musí mít správa sociálního zabezpečení peníze na svém kontě, příkaz k úhradě podejte o dva až tři dny dříve.

Pokud vám daně zpracovává daňový poradce, musíte to do 30. dubna 2014 oznámit správě sociálního zabezpečení, přehled pak stačí podat do 1. srpna 2014. Kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání třeba proto, že měl nízké příjmy do 15 tisíc korun za rok, podává přehled do 31. července 2014.


Zdroj: idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist