Od ledna se sníží porodné a příspěvek na péči, sociální příplatek se ruší

Kdo má málo peněz, může požádat o pomoc stát. I u sociálních dávek však budou od ledna změny. Vládní škrty, které se chystají, s nimi pěkně zamávají. Největšího počtu lidí se dotkne změna podmínek pro vyplácení porodného. Teď se vyplácí plošně a bez závislosti na příjmu, od ledna bude jen pro některé.

Stát chce navíc motivovat dávkami rodiče, aby své děti posílali do školy. Ve vládním návrhu se proto objevuje formulace, že pokud rodiče nezajistí řádnou docházku, dávky nedostanou. Lidé, pobírající dávky, také budou muset podepsat čestné prohlášení, že se bez finanční pomoci státu opravdu neobejdou.

1. Porodné nebude pro všechny

Porodné je momentálně 13 tisíc korun. Dostane ho každá matka právě narozeného dítěte. Dávka není závislá na příjmu ani na ekonomické situaci rodiny. Proto se nemusely dokládat příjmy rodiny.

Změny: Od ledna 2011 dostanou porodné jen rodiny, jejichž čistý měsíční příjem nepřesáhl 2,4násobek životního minima. Navíc dávka připadne jen matkám, které porodily své první dítě.

Kolik: Dávka zůstává v původní výši, tedy 13 000 korun.

Co doložit: Nově budete muset doložit čistý příjem rodiny. Do čistého příjmu se jako při jiných dávkách státní sociální podpory počítá i výživné, další sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti.

Kde žádat: Většinou na úřadech práce, někde na takzvaných kontaktních místech.

2. Příspěvek na péči bude nižší

Dávka se vyplácí lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Posuzují se čtyři stupně závislosti podle toho, jak dotyčný zvládá 36 úkonů, které jsou přesně stanoveny zákonem.

Změny: Příspěvek na péči pro první stupeň invalidity se dospělým sníží o 1 200 korun. Původně je vyplácen lidem se zdravotním postižením ve výši 2 000 korun. Od ledna se sníží na pouhých 800 korun měsíčně. U dávky určené dětem vše zůstane při starém.

Kolik: Příspěvek na péči se od ledna 2011 změní jen pro dospělé v prvním stupni závislosti. Ostatní částky zůstávají stejné. Dětí se škrty nedotknou vůbec (detailně si o příspěvku na péči přečtěte zde).

Kde žádat: Příspěvek na péči vyplácejí obce s rozšířenou působností. Na úřadě musíte vyplnit příslušný formulář a o dávku zažádat

3. Sociální příplatek se ruší

Bez náhrady se od ledna minimálně na rok zruší sociální příplatek. Do prosince 2010 ho budou dostávat sociálně slabé rodiny, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí dvojnásobek životního minima.

Změny: Od ledna se minimálně na rok zruší.

4. Přídavek na dítě zůstává ve stejné výši

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem není vyšší než 2,4násobek životního minima. Příjmy se dokládají zpětně. Výše přídavku je závislá také na stáří dítěte. Dávka by měla být užita na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte. Životní minimum se počítá podle počtu členů domácnosti.

Změny: Nejsou.

Kolik: Dávka se vyplácí měsíčně a to podle věku dítěte. Do šesti let je to 500 korun, od šesti let do 15 let 610 korun a od 15 do 26 let 700 korun.

Kde žádat: O přídavek na dítě se přihlaste na úřadu práce v místě vašeho bydliště.

5. Příspěvek na bydlení se nemění

Příspěvek na bydlení se vyplácí těm, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Nájem však musí odpovídat průměrnému nájmu v obci, kde žijete, a počtu lidí v domácnosti.

Do nákladů na bydlení se započítává nájemné, výdaje za energii, vodné, stočné, odpady a vytápění.

Změny: Tabulky s normativními náklady na bydlení prošly letos úpravou a tím se zvýšil i příspěvek na bydlení, další změny se neplánují (více čtěte v našem předchozím článku)

Kde žádat

Seznam míst, kde můžete žádat o dávky.

Kolik: Záleží na velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Například pětičlenná rodina (2 dospělí, 3 děti ve věku od 6 do 12 let) s trvalým bydlištěm v bytě 3+1 v Praze má průměrný příjem za předchozí čtvrtletí 24 720 korun měsíčně. Jejich náklady na bydlení, včetně poplatků za energie a služby, jsou průměrně 16 tisíc korun měsíčně. Normativní náklady jsou však podle tabulky "jen" 14 597 korun. Od této částky se odečte příjem rodiny, vynásobený koeficientem (pro Prahu 0,35) 24 720 x 0,35 = 8 652 14 597 - 8 652 = 5 945 Výše příspěvku na bydlení je 5 945 korun. Více na stránkách MPSV.

Kde žádat: Na úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

6. Pohřebné jen pro pozůstalé rodičů malých dětí

Od 1. 1. 2008 se vyplácí pohřebné pouze tomu, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Zemřelá osoba musela mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Kolik: Jednorázová dávka pět tisíc korun.

Kde žádat: Žádosti vyřizuj úřady práce dle místa bydliště.

Nezapomeňte správné doklady

  • občanský průkaz,
  • rodný list dětí,
  • přehled o výši příjmů rodiny za uplynulé čtvrtletí, tedy všech osob, které žijí ve společné domácnosti,
  • potvrzení o studiu dětí,
  • písemný souhlas všech společně posuzovaných osob, například manžela, k ověřování údajů uvedených v žádosti.Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist