Česká republika opět neplní dva ze čtyř požadavků na přijetí eura

Česká republika letos nesplnila dvě ze čtyř maastrichtských kritérií, tedy požadavků EU nezbytných pro přijetí eura. Nezvládla dostát podmínce cenové stability a neudržela dostatečně nízký podíl deficitu veřejných financí.

Kritérium cenové stability neplní Česko kvůli zvýšení snížené sazby DPH od počátku roku 2012. Schodek veřejných financí se zase nepodařilo udržet pod třemi procenty HDP. Vyplývá to z každoročního materiálu ČNB a ministerstva financí k plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.

ČR se zavázala vstupem do EU podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je však v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Případné neplnění kritérií konvergence nemá nyní pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

Kritérium cenové stability by Česko mělo začít plnit v příštích letech. "Cenový vývoj v ČR v letech 2013-2015 by měl být charakterizován mírnou inflací, která by měla zajistit plnění kritéria cenové stability," uvádí materiál.

Deficit veřejných rozpočtů bude pro letošek kvůli zaúčtování církevních restitucí činit pět procent HDP. Pro rok 2013 však už MF počítá s jeho poklesem pod požadovaná tři procenta HDP.

V případě veřejného dluhu, který spadá rovněž pod udržitelnost veřejných financí, ČR požadavky EU dlouhodobě splňuje. Pro letošek počítá MF s dluhem 45,5 procenta HDP, EU požaduje přitom dodržet 60procentní hranici.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR nyní plní. Ani přes obtížně předvídatelný vývoj na finančních trzích se podle ministerstva financí neočekávají tak významná rizika, která by zabránila plnění tohoto konvergenčního kritéria v následujících letech.

Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu je možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru.

V materiálu, který vláda schválila před Vánocemi, rovněž ministerstvo financí a ČNB nedoporučují prozatím stanovovat cílové datum vstupu do eurozóny.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist