Úspěšné podnikání: šest kroků, jak nechytat ryby v prázdném rybníce

Podnikání je soustavná činnost za účelem zisku. Tak zní definice. Abyste byli ve svém podnikání úspěšní, je třeba maximálně sledovat, kontrolovat, řídit a spravovat své finance. Jak na to, radí ekonomka Marcela Hrubošová.

Pokud si nevedete a neřídíte finance v podnikání, jen těžko můžete být ziskový. Je to, jako byste se snažili chytat ryby v prázdném rybníce a nevěděli o tom. Proto při svém podnikání nezapomínejte na šestero základních bodů, které dovedou vaši práci k úspěchu.

1 Podnikatelský záměr

V první řadě je nutné si sestavit podnikatelský záměr. Ujasníte si tak, proč se do podnikání pouštíte. A to nejen vy, ale i případní investoři, kteří by mohli pomoci s financováním podnikání. Ti také potřebují mít maximální znalost o záměru. Základní otázky, které musí být v podnikatelském záměru zodpovězeny, jsou:

 • Co trhu nabízíte - jakou potřebu, řešení, službu nebo produkt
 • Kdo je vaše cílová skupina - pro službu/produkt by měl existovat dostatečně velký trh
 • Proč má služba/produkt šanci prosadit se na trhu, jaká je jeho zřejmá výhoda proti konkurenci
 • Jak budete službu/produkt nabízet a prostřednictvím koho
 • Za kolik budete službu/produkt prodávat
 • Kdy a kdo, tedy jaká je časová realita vašeho podnikání a kdo bude hlavní osoba, která to celé z realizuje (váš tým)

2 Finanční plán

Ve finančním plánu nehledejte žádnou vědu. Pokuste se dívat na finanční pojmy i čísla jednoduše. Finanční plán říká tři základní věci:

 • Co vás podnikání dosud stálo
 • Co vás podnikání ještě bude stát
 • Kdy se vám vložené finance vrátí

Ve finančním plánu sledujete úspěšnost podnikání po finanční stránce. Pokud dáváte do podnikání vlastní prostředky, nebo cizí peníze, které jste si půjčili například od banky, známých, příbuzných či rodiny, měli byste vědět, za jak dlouho se prostředky vrátí.

Finanční plán je základem pro stanovení si ceny za služby a produkty, a vstupní informací pro váš “obchod“ - kolik hodin služby nebo kolik kusů výrobků musíte prodat a za jaké období.

Dáváte-li do podnikání vlastní peníze, musíte si vést pro sebe, ale i pro finanční úřad, účetnictví nebo zjednodušeně přehled příjmů a výdajů. Vystupujte ve dvou rolích. Jako soukromá osoba, která půjčuje peníze „podnikatelce“. Tedy například „já, Marcela“ půjčuji finance „Marcele, podnikatelce“. O tom si sepíši jednoduchou smlouvu o půjčce, kde si uvedu, kolik peněz si půjčuji, na jak dlouho a s jakým úrokem.

Příklad: Vlastní vklad = 100 000 Kč, očekávaná návratnost za 3 roky (3x12 měsíců = 36 měsíců). 100 000/36 = 2 778, ty budu muset vydělat každý měsíc, aby se mi do 3 let vrátil vlastní vklad. Samozřejmě si částku minimální měsíční návratnosti můžete různě posouvat. Jeden měsíc nemusíte vydělat nic, ale v tom dalším už by to mělo být 2x 2 778.

Všechna čísla si stanovujete sami, a pokud se prodeji nedaří, nebo počáteční rozjezd trval příliš dlouho, přiznejte si to a počítejte s tím při vyhodnocování vašeho projektu.

Do cizích peněz patří materiál, veškerá režie - voda, elektřina, internet, telefon, pojištění, doprava, ale i vlastní osobní náklady, protože podnikání je obživou, takže i vaše odměna/mzda musí být do ceny služby/výrobku započítána. Dále odvody státu (sociální a zdravotní pojištění) a také marže - částka nebo procento přirážky, které si na výrobek nebo službu přidáte, abyste vytvářeli skutečný zisk.

Vytvoření plánu není nic složitého. Můžete si údaje napsat na čistý papír nebo do jednoduché tabulky. Důležité je, abyste tato čísla znali a jakou formou si je povedete, zůstává pouze na vás.

3 Obchodní plán

Slouží pro stanovení si postupu jakou nejrychlejší, nejefektivnější a nejlevnější cestou můžete službu/produkt nabídnout a prodat. Tady už začíná takzvaná obchodní alchymie. Není žádná jednoznačná rada, jak být v prodeji úspěšný, než zkoušet, co klienta osloví, přitáhne, zaujme, a za co v konečné fázi rád zaplatí. Můžete prodávat velké množství za levno, nebo malé množství za draho, nebo kombinaci obojího, ale vždy je důležité, zda vaše služba nebo produkt nabízí dostatečné uspokojení pro zákazníka.

Obchodní plán říká tři věci:

 • Kolik musíte prodat - je to hodnota počtu kusů výrobku, nebo počtu hodin služby, které při nastavené ceně je nutné prodat, abyste přinesli firmě potřebné příjmy a zisk.
 • Jakým způsobem - jaké distribuční cesty nebo kanály pro prodej využijete, jaké motivační kroky pro řízení obchodu použijete
 • Za jakou cenu - cena za hodinu služby nebo za jeden kus výrobku je stanovena finančním plánem, který na základě nákladů stanoví i nějakou minimální cenu (základní cenu), pod kterou by se však nemělo klesat. Obchodníci používají různé akce a slevy, které však mohou být pouze do výše marže. Pokud jdete pod marži, začínáte své podnikání “sponzorovat”.
 • Pokud je takové jednání účelové, abyste například získali určitý sortiment klientů, cílovou skupinu či část trhu, pak je to v pořádku, ale takový obchodní tah se už od počátku promítá ve finančním plánu, kde ho zahrnete do vstupní investice a rozpočítáte do ceny služby/výrobku s delší dobou návratnosti, nebo s vyšší/nižší cenou do objemu prodeje v dalším období.

4 Cashflow (tok peněz)

Ukazuje, jak podnikáním proudí peníze, co máte nebo budete muset zaplatit a co dostanete zaplaceno. Pro řízení peněz a rozhodování je tento přehled nezbytný. Říká, jak na tom finančně reálně jste.

Přehled cashflow si veďte neustále (na denní bázi). Jako byste se denně dívali do peněženky a viděli, kolik tam máte složenek na zaplacení a kolik peněz k dispozici.

Do cashflow uvedete vše, co máte v daném dnu, týdnu či měsíci platit, částku a přesné datum. Můžete pak podle toho rozhodovat o dalších nákupech a investicích a také víte, zda budete mít včas a v dostatečné výši prostředky k tomu, abyste zaplatili režie spojené s podnikáním, své zaměstnance a spolupracovníky, v neposlední řadě také sami sebe.

5 Rozvaha

Je zrcadlem úspěchu. Ukazuje, jak skutečně bohatým a úspěšným podnikatelem jste. Rozvaha dává upřímný obraz toho, jaký majetek (aktiva) v podnikání skutečně máte, a kde jste na to vzali (pasiva).

Začátky podnikání jsou vždy spojeny s nutností vložit do podnikatelské činnosti vlastní nebo cizí finanční prostředky. A jaké formy financování máme?

Vlastní peníze jsou:

 • vlastní vklad (nazývá se základní kapitál)
 • dar
 • nebo vlastní výdělek (to je, že zisk z předešlého podnikatelského roku ponecháte pro další podnikání)

Cizí peníze jsou:

 • peníze jiných lidí, jedná se tedy o podnikání na dluh. Patří sem veškeré úvěry, půjčky, nezaplacené faktury dodavatelům, nevyplacené mzdy zaměstnancům včetně odvodů státu apod.

6 Výsledovka

Je vysvědčením, ukazuje vám ziskovost nebo ztrátovost podnikání. Účel výsledovky je ukázat rozdíl mezi náklady (výdaji), které jste do podnikání dali a výnosy (příjmy), které jste za práci dostali zaplaceno. Pokud jsou náklady (výdaje) větší než výnosy (příjmy) z podnikání pak jste ve ztrátě, a podnikání spíš sponzorujete nebo podnikáte na dluh. Pokud jsou však výnosy (příjmy) větší než náklady (výdaje), pak jste v zisku a můžete si gratulovat.Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist