Složili jste v práci zkoušku z angličtiny? Náklady si odečtěte z daní

Kdy musí zaměstnaní lidé sami podávat daňové přiznání a mohou si odečíst z daní pronájem bytu, jazykový kurz nebo příspěvek na charitu? Na otázky čtenářů odpovídají daňoví odborníci.

Prodej medu a jiné přivýdělky

Otázka: Jak je to s povinností podávat daňové přiznání u přivýdělku nad šest tisíc korun? Přivydělal jsem si vedle svého zaměstnání 20 tisíc korun prodejem medu. Ale slyšel jsem o limitu 30 tisíc, které danit nemusím. Můžete mi to objasnit?

Odpověď: Pokud máte kromě příjmu ze zaměstnání další zdanitelné příjmy převyšující šest tisíc korun, musíte podat daňové přiznání. Avšak pokud jde o příjmy z příležitostných činností (což by mohl být například zmíněný prodej medu) do limitu 30 tisíc korun za rok, jsou osvobozené od daně a do limitu šesti tisíc korun se nepočítají. V takovém případě nemáte povinnost podat daňové přiznání.

Podklady pro mzdovou účtárnu

Otázka: Nestihl jsem dodat podklady o zaplaceném pojistném u životního pojištění svému zaměstnavateli do 15. února. Mohu slevu ještě nějak uplatnit?

Odpověď: Pokud jste nestihl dodat zaměstnavateli potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, je možné tuto položku odečitatelnou od základu daně uplatnit v rámci daňového přiznání. Požádejte svého zaměstnavatele, respektive mzdovou účetní, o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2014 a podejte si daňové přiznání. V něm je možné uplatnit veškeré položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani. Musíte tak učinit nejpozději do 1. dubna 2015.

Povinnost zúčtovat daně

Otázka: Zaměstnavatel mi nechce udělat daně. Včas jsem mu donesl potvrzení o studiu syna i potvrzení o příjmech od druhého zaměstnavatele (dohoda o pracovní činnosti). Mám nárok na zpracování daní?

Odpověď: Pokud byste měl příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů, u všech jste podepsal prohlášení poplatníka (růžový formulář) a do 15. února jste požádal zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, ten je povinen ho provést. Jestliže jste však měl více zaměstnání souběžně, byť třeba jen v jednom kalendářním měsíci, zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně a budete si muset daňové přiznání podat sám.

Daň a podpora v nezaměstnanosti

Otázka: Byl jsem půl roku nezaměstnaný a půl roku jsem pracoval na dohodu o provedení práce. Musím podávat daňové přiznání?

Odpověď: Z podpory v nezaměstnanosti se daň z příjmů neodvádí. Povinnost podat daňové přiznání budete mít pouze v případě, že jste si v některém kalendářním měsíci vydělal více než 10 tisíc korun a zároveň jste u svého zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani (růžový formulář). Daňové přiznání je potřeba podat nejpozději do 1. dubna na příslušný finanční úřad.

Renta od pojišťovny

Otázka: Musím podávat daňové přiznání, když je mi měsíčně vyplácena renta od pojišťovny za pracovní úraz? Uplatňuji slevu na dani.

Odpověď: Jestliže je renta od pojišťovny z titulu pracovního úrazu vaším jediným příjmem, nevzniká vám povinnost podat daňové přiznání. Pokud pobíráte rentu od pojišťovny a k tomu máte ještě jiné zdanitelné příjmy, máte povinnost vyplnit daňový formulář.

Příslušná pojišťovna by vám měla poslat Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014 z plnění za pracovní úraz zaměstnance, jež bude povinnou přílohou daňového přiznání. Vyplacenou rentu uvedete v daňovém přiznání do stejné kolonky jako příjmy ze zaměstnání.

Zapomenutá hypotéka

Otázka: Platím hypotéku a dozvěděl jsem se, že si o úroky mohu snížit daňový základ. Loni jsem to neudělal, nevěděl jsem, že je to možné, mohu si v daňovém přiznání odečíst úroky za oba roky, nebo už mám za rok 2013 smůlu?

Odpověď: Lze uplatnit odečet z úroků zaplacených ve zdaňovacím období. Není tedy možné uplatnit úroky z minulého období v tom aktuálním, v konkrétním případě v daňovém přiznání za rok 2014. Podle daňového řádu však má poplatník právo podat dodatečné přiznání na nižší daň za tři roky zpátky. Máte tedy možnost podat dodatečné přiznání za minulé období a uplatnit změny ve váš prospěch.

Pronajímaný byt

Otázka: Vzal jsem si úvěr ze stavebního spoření a zrekonstruoval byt, který se chystám pronajímat. Mohu si odečítat úroky?

Odpověď: Úroky ve vašem případě nejsou odečitatelnou položkou, protože nesplňujete podmínku užívání nemovitosti k bydlení. Ale můžete si úroky uplatnit v daňovém přiznání jako výdaj k dosaženým příjmům z pronájmu podle paragrafu 9.

Dar formou práce

Otázka: Máme občanské sdružení. Nikdo z členů výboru nedostává žádné odměny. Bylo by možné vyčíslit práci, kterou pro sdružení dělají s tím, že ji věnují jako dar a budou si moci o hodnotu práce snížit daňový základ?

Odpověď: Oceňování nehmotné činnosti pro účely darování nedoporučuji. Co však lze, je sjednat podle obvyklých podmínek pracovní smlouvu a část či všechny peníze darovat sdružení.

Druhý pilíř

Otázka: Vstoupil jsem do druhého pilíře. Mohu si nějak o peníze odvedené jeho prostřednictvím do penzijní společnosti snížit daňový základ?

Odpověď: Základ daně lze snížit pouze u peněz zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění. Druhý pilíř nepatří ani do jedné z těchto kategorií, správný termín je důchodové spoření a to daňový zákon nezmiňuje. Nelze uplatnit platby, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Jazykový kurz

Otázka: Ke své práci potřebuji angličtinu. Mluvím i píši dobře, ale zaměstnavatel po mně chtěl certifikát, aby mi mohl zvýšit plat. Kurz a zkoušky CAE mi však neproplatil. Mohu platbu uvést jako odečitatelnou položku do řádku 51 v daňovém přiznání?

Odpověď: Základ daně lze snížit o úhradu za zkoušky k ověřování výsledků dalšího vzdělávání do 10 tisíc korun. Nárok není automatický, musíte prokázat, že znalost jazyka je podmínkou k výkonu vaší práce a školské zařízení splňuje podmínky zákona 179/2006 Sb.

Dary pro charitu

Otázka: Posílám pravidelně charitativní organizaci 300 korun měsíčně trvalým příkazem. Mohu si nějak o tuto částku snížit daň? Stačí k tomu potvrzení o platbách z mého účtu?

Odpověď: Pokud jde o charitativní organizaci, jejíž účet je obecně znám (například ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Armáda spásy), potom stačí, když doložíte bankovní výpis s číslem účtu příjemce. Jinak musíte mít potvrzení od příjemce daru.

Pronájem a daňové přiznání

Otázka: Pracuji, daně mi dělá zaměstnavatel. Nyní mám příjem z pronájmu ve výši 25 tisíc korun. Musím podávat samostatné daňové přiznání a mohu si odepsat slevu na poplatníka?

Odpověď: V případě, že máte příjmy z pronájmu ve výši 25 tisíc korun, budete muset podat daňové přiznání, kde uvedete jak příjmy od zaměstnavatele, tak ty z pronájmu. Slevu na poplatníka můžete uplatnit.

Vyplacené pojistné plnění

Otázka: Jsem zaměstnaný, mám uzavřeno soukromé životní pojištění a v loňském roce mi bylo vyplaceno pojistné plnění vyšší než šest tisíc korun z důvodu úrazu. Musím tuto částku zahrnout do ostatních příjmů?

Odpověď: Toto pojistné plnění nebudete zahrnovat do svých příjmů.

Prodej domu se ztrátou

Otázka: Prodal jsem domek, který jsem koupil před třemi lety, ale nebydlel jsem v něm. Domek jsem však prodal se ztrátou. Musím podávat daňové přiznání, a pokud ano, co budou příjmy a co výdaje?

Odpověď: Musíte podat daňové přiznání a příjmy z prodeje uvést v části Ostatní příjmy. Jako výdaj uvedete pořizovací cenu domku, náklady na právní poradenství při prodeji, případně další peníze, které jste v souvislosti s prodejem vydal. Pokud náklady převýší příjmy, pak je daňový základ nula. Daňové přiznání je však nutno podat, i když nebude placena žádná daň.

Výdaje v minulém roce

Otázka: V prosinci 2013 jsem provedl rekonstrukci bytu, který jsem od ledna 2014 pronajal. Mohu náklady na rekonstrukci uvést do letošního daňového přiznání?

Odpověď: V daňovém přiznání za rok 2014, kde budete přiznávat příjmy z pronájmu, můžete uplatnit výdaje k těmto příjmům. Je pro vás výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši, mezi něž zahrnete i odpisy pronajímaného bytu. Odpisy vypočítáte z pořizovací ceny bytu zvýšené o náklady na rekonstrukci. Náklady na rekonstrukci tedy není možno uplatnit jednorázově, ale jako součást odpisů zhodnoceného bytu. Byty se odpisují po dobu 30 let.Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist