Výpočet předčasného důchodu

Krácení předčasného důchodu s odchodem nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku

Pokud se rozhodnete požádat o předčasný důchod podle § 31 zákona o důchodovém pojištění (do dosažení důchodového věku Vám chybí nejvýše 3 roky), pak bude Váš předčasný důchod krácen tak, že vypočtená výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se sníží o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku.

Krácení procentní výměry je však trvalé. Přiznáním tohoto typu předčasného důchodu ztrácíte možnost požádat o přiznání obecného starobního důchodu.

Příklad: Muž dosáhne důchodového věku 3. prosince 2004. Rozhoduje se, kdy odejít do důchodu. Má celkem 39 let a 77 dnů doby pojištění k 3.12.2004. Úhrn jeho výdělků byl za období 1986 - 2003 činí 3 844 598 Kč. Má 31 dní vyloučené doby. U předčasného důchodu bude docházet ke krácení o 0,9 %.

Odchod k datu Osobní vyměřovací
základ v Kč
Výpočtový základ
v Kč
Důchod
v Kč
03.12.2004 17 873 10 612 7 519
01.01.2004 17 873 10 612 6 977
01.01.2003 18 115 10 542 6 024


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist