Důchodový věk

Zde naleznete informace platné od 30.9.2011.

Jednou z podmínek pro přiznání starobního důchodu podle § 32 zákona 155/1995 Sb. je dosažení důchodového věku.

Pro výpočet důchodového věku můžete použít výpočtový formulář.

Dosažení důchodového věku:

1) Jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936, pak je důchodovým věkěm

a) u mužů 60 let

b) u žen

1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,

2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,

3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,

4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo

5. 57 let.

2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 se důchodový věk stanoví podle přílohy zákonu č 155/1995 Sb. (viz. tabulka níže). Stanoví-li se podle této přílohy důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

3) U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk

a) u mužů 65 let,

b) u žen

1. 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,

2. 63 let, pokud vychovaly 3 děti,

3. 64 let, pokud vychovaly 2 děti,

4. 65 let.

(4) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist