Aktualizováno: 15.02.2017

Důchodový systém před reformou

Současný důchodový systém je postavený na dvou důchodových pilířích:

I. pilíř - Průběžný systém financování

V České republice funguje průběžný důchodový systém, jehož podstatou je využívání prostředků ekonomicky aktivních lidí, které jsou následně přerozděleny ve prospěch současných důchodců.Prostředky ekonomicky aktivních lidí
Státní rozpočet
Přerozdělení mezi současné důchodce

Obr.: průběžný systém financováníVýhody

 • Ochrana všech jednotlivců.
 • Snížení rizika ztráty prostředků nebo jejich hodnoty.

Nevýhody

 • Závislost na demografickém vývoji.
 • Závislost na politickém vývoji.

Způsob výpočtu výše důchodu najdete na v sekci Důchod nebo můžete využít naši kalkulačku.

II. pilíř - Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Současný druhý pilíř vychází ze zákona č. 42/1994 Sb., přičemž účastnící penzijního připojištění dostávají příspěvky ze státního rozpočtu. Účastník má konto u penzijního fondu, kam je příspěvek automaticky připsán za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek.

Maximální státní příspěvky jsou stanoveny dle §29. Stejný měsíční příspěvek je i u doplňkového penzijního spoření.

> > >
výše příspěvku účastníka v Kčvýše státního příspěvku v Kč
Do 300 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1000 Kč a více 230 Kč

Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období.

Podmínky

 • garance nezáporného zhodnocení,
 • státní příspěvky (ovšem v jiné výši),
 • příspěvky zaměstnavatele,
 • výsluhová penze a jednorázové vyrovnání.

Peníze jsou fondem dále investovány. Pravidla investování jsou určeny zákonem a navíc podléhají státnímu dozoru. Peníze účastníka se tedy zhodnotí i o podíl na zisku penzijního fondu. V tomto bodě je ale potřeba mít na paměti, že výnosy z hospodaření nepřipadnou účastníku v plné výši. Alespoň 5 % zisku je určeno na tvorbu rezervního fondu a až 10 % zisku je rozděleno na základě rozhodnutí valné hromady penzijního fondu. Dále pak část zisku mohou proto odčerpat akcionáři v podobě dividendy. Dnešní fondy (a budoucí fondy transformované) mají zákonem omezeno, jak mohou investovat, člověk v nich nemůže být nikdy ve ztrátě, nejhorší, co se mu může stát, je, že mu fond nepřipíše žádné zhodnocení.

Výhody

Daňově odečitatelná položka

Nárok na daňovou úlevu za rok 2017 získává každý účastník, který odvede za zdaňovací období (kalendářní rok) více než 12 000 Kč. A to na smlouvu o penzijním připojištění nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Účastník si tedy musí měsíčně spořit více než 1 000 Kč. Částku nad 12 000 Kč, si účastník může odečíst od základu daně. Maximální výše ročního daňového odpočtu za rok 2017 je 24 000 Kč. V tabulce níže jsou uvedené vzorové výše odvodů.

Měsíční příspěvek účastníkaRoční souhrn příspěvků účastníkaSnížení daňového základu
1000 Kč12 000 Kč0 Kč
1 500 Kč18 000 Kč6 000 Kč
2 000 Kč24 000 Kč12 000 Kč
2 500 Kč30 000 Kč18 000 Kč
3 000 Kč36 000 Kč24 000 Kč

Abyste si tedy uplatnili co možná nejvyšší daňový odpočet, je optimální platit příspěvek 3 000 Kč měsíčně (tedy 36 000 Kč ročně).

Výhody penzijního připojištění pro zaměstnavatele

Od 1.1.2017 je platná novela zákona, díky které si může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat ročně částkou až 50 000 korun. Tento příspěvek je pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu.

Zaměstnavatel může přispět zaměstnanci částkou 50 000 Kč na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo ji může rozdělit v libovolném poměru mezi životní pojištění a penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření.

Jestliže zaměstnavatel přispívá zaměstnavateli částkou vyšší než 50.000,- Kč, pak tyto příspěvky přesahující povolený limit, a už nejsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a pro zaměstnavatele nejsou daňovým nákladem. Navíc podléhají všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění.

Podle novely zákona může zaměstnavatel uplatnit tyto výdaje (příspěvek na penzijní připojištění a pojistné na soukromé zdravotní pojištění) do daňových nákladů (výdajů) jen podle § 24 odst. 2. písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů. Podle té musí zaměstnavatel daňovou uznatelnost příspěvků doložit smluvním nárokem zaměstnance, který vyplývá např. z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy.

Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky

 • penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky, a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po dobu stanovenou penzijním plánem (§21),
 • jednorázové vyrovnání (§22),
 • odbytné (§23).

Tyto smlouvy o penzijním připojištění budou podle současných podmínek fungovat do konce roku 2012, poté už je nebude možné nově sjednávat. Současné smlouvy se zakonzervují v tzv. transformačních fondech. Bude na ně možné dál posílat peníze, měnit výši příspěvku a dál se z nich budou vyplácet penze.

Od 1.1.2013 dojde ke změně výše státního příspěvku. Penzijní fondy se transformují na penzijní společnosti a budou zákazníkům nabízet doplňkové penzijní spoření, které bude podle nových podmínek. Přestoupit z původního (transformovaného) fondu do nového systému doplňkového penzijního spoření bude možné, zpátky už to ale nepůjde.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist