Druhy důchodů

Zde naleznete informace platné od 30.9.2011.

Starobní důchod (řádný nebo-li klasický)

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v §28, §29 zákona č.155/1995 Sb.

 • nejméně 25 let důchodového pojištění a dovršení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
 • nebo nejméně 15 let pojištění a dovršení 65 let věku.

Starobní důchod (předčasný odchod do důchodu)

nárok na důchod přiznavaný před dovršením věku nároku na „klasický starobní důchod“ (§ 31 zákona č.155/1995 Sb.) vzniká, jestliže žadatel získal dobu pojištění stanovenou podle §29 odst. 1 nebo 3 a

 • dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo
 • do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

Uváděné starobní důchody jsou odchylným způsobem počítány (Výpočet předčasného důchodu), liší se možností přiznání „klasického“ starobního důchodu a také podmínkami pro výplatu těchto důchodů vedle příjmu z výdělečné činnosti.

Invalidní důchod

(§ 38 zákona č.155/1995 Sb.)

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

 • a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Vedle uvedeného nepříznivého zdravotního stavu je požadovaná také potřebná doba důchodového pojištění v rozsahu stanoveném zákonem o důchodovém pojištění.

Plný invalidní důchod; tzv. "z mládí"

 • 18 let věku, trvalý pobyt v ČR, plná invalidita vznikla před dovršením 18 let věku a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu tato osoba nemohla být účastná důchodového pojištění.

Posouzení zdravotního stavu včetně poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro nárok na plný či částečný invalidní důchod náleží lékaři 0SSZ.

Vdovský, vdovecký důchod

(§ 49, § 50 zákona č.155/1995 Sb.)

 • vdově nebo vdovci náleží v případě, že zemřelý manžel nebo manželka byli poživatelé důchodu starobního nebo invalidního,
 • vdově nebo vdovci náleží důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky; dále jen je-li splněna některá ze stanovených podmínek

Sirotčí důchod

(§ 52 zákona č.155/1995 Sb.)

 • náleží nezaopatřenému dítěti zemřel-li jeho rodič, osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázané výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist