Zdanění první výplaty

Při nástupu do prvního nebo nového zaměstnání sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci hrubou mzdu. Na bankovní účet však obdrží zaměstnanci čistou mzdu, která je výrazně nižší. Jaké je zdanění první výplaty?

Zdanění první výplaty

Z první výplaty u zaměstnavatele jsou odvedeny povinné daňové odvody stejně jako u ostatních zaměstnanců. Tedy záloha na daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Každý zaměstnanec musí při nástupu zaměstnavateli oznámit, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, aby mohlo být zdravotní pojištění zaměstnavatelem zasláno správné zdravotní pojišťovně.

Prohlášení k dani

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem odvedeno na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Zaměstnavatel za svého zaměstnance odvádí na sociálním pojištění 25 % z hrubé mzdy zaměstnance a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy. Sazby pojistného jsou pro zaměstnance stejné, na rozdíl od výpočtu daně z příjmu fyzických osob nelze uplatňovat při výpočtu žádné slevy. Když jsou během roku zaplaceny vyšší zálohy na dani z příjmu, než odpovídá ročním rozhodným skutečnostem, potom je část zaplacené daně vrácená po provedeném ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo po podaném daňovém přiznání. Zaplacené sociální pojištění a zdravotní pojištění se nevrací.

Již od první výplaty je možné uplatňovat všechny daňové slevy na které je nárok. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Na dané období je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze jednou. Nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč není nutné nijak prokazovat. Pro uplatnění ostatních daňových slev (např. na invaliditu) nebo daňového zvýhodnění na děti je nutné mzdové účetní doručit doklady prokazující nárok na uplatnění těchto daňových slev. V roce 2018 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další děti 2 017 Kč.

Kdy vzniká nárok na daňovou vratku?

Jestliže dojde k nástupu do prvního zaměstnání v průběhu roku, potom zpravidla vznikne nárok na daňovou vratku, neboť základní roční daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč náleží vždy v plné výši. Vratka může být vyšší i z důvodu uplatnění daňové slevy na studenta za první měsíce roku, i když do prvního zaměstnání se nastoupí až od září, popř. dalších daňových slev. V ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání je možné uplatnit při splnění zákonných podmínek i všechny nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu, přestože výdělečná činnost trvala pouze po část roku.

Praktický příklad

Paní Nováková nastoupila od 1. března 2018 do nového zaměstnání po skončení rodičovské dovolené. Hrubá měsíční mzda paní Novákové je 22 200 Kč. Daňové zvýhodnění na dceru uplatňuje manžel paní Novákové. Jak vysoká bude její čistá měsíční mzda za měsíce březen až prosinec 2018? Jak vysokou obdrží daňovou vratku po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018?

Výpočet čisté mzdy za měsíce březen až prosinec 2018

Text Částka
Hrubá mzda 22 200 Kč
Sociální pojištění 1 443 Kč
(22 200 x 6,5 %)
Zdravotní pojištění 999 Kč
(22 200 x 4,5 %)
Superhrubá mzda
(na stokoruny nahoru)
29 800 Kč
(22 200 x 1,34)
Daň z příjmu fyzických osob 4 470 Kč
(29 800 x 15 %)
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Záloha na dani z příjmu 2 400 Kč
(4 470 - 2 070)
Čistá mzda obdržená na účet 17 358 Kč
(22 200 - 1 443 - 999 - 2 400)

Paní Nováková nebude mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2018, a proto požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018. V ročním zúčtování daně za rok 2018 se uplatní základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přestože paní Nováková pracovala pouze 10 měsíců. Po provedením ročním zúčtování daně z příjmu za rok 2018 vznikne paní Novákové nárok na daňovou vratku ve výši 4 230 Kč. Roční daňová povinnost bude totiž 19neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist