Vrácení daně z hypotéky aneb kdy snižuje hypotéka daň z příjmu?

Odpočet úroků z hypotečního úvěru snižuje při splnění zákonných podmínek daňovou povinnost. Zaměstnancům vzniká nárok na daňovou vratku. Úvěrem však musí být řešena vlastní bytová potřeba daňového poplatníka. Daňovou úsporu je dobré zohlednit do plánování nákladovosti na hypotéku.

Základ daně za rok 2015 je možné snížit o zaplacené úroky z hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace občana. Daňový základ snižují vždy zaplacené úroky z úvěru, splátka jistiny nemá na daňovou povinnost vliv. Protože odpočet úroků snižuje daňový základ a nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu jako daňové slevy (např. na poplatníka), tak celková daňová úspora činí 15 % z celkové částky daňového odpočtu. Výpočet hypotéky by mělo ovlivňovat i toto daňové hledisko.

"Za rok 2015 je možné si snížit základ daně o odpočet úroků z hypotečního úvěru až o 300 tisíc Kč, přičemž každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 Kč".

Daňový odpočet lze uplatnit pouze za celý rok
Zaplacené úroky z hypotečního úvěru snižují daňový základ na roční bázi. Během roku není možné si snižovat daňovou povinnost. Odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru je možné provést pouze za celý kalendářní rok.

Banky svým klientům automaticky zasílají příslušné potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Zaměstnanci, za které zpracovává roční zúčtování daně zaměstnavatel, musí toto potvrzení doručit své mzdové účetní do 15. února. Živnostníci a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání přikládají toto potvrzení k daňovému přiznání, základní termín je do 1. dubna 2016. Odpočet úroků z hypotečního úvěru snižuje pouze daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění nikoliv.

Při nákupu chalupy odpočet nelze uplatnit
Pořízení vlastního bydlení na úvěr je správným finančním krokem, bez čerpání hypotéky by naprostá většina lidí na koupi bytu či domu nedosáhla. Hypoteční úvěr je dlouhodobým závazkem a jeho splácení ovlivňuje finanční hospodaření rodiny po dlouhou dobu. Výběru správné hypotéky je proto potřeba věnovat maximální pozornost, vhodné je nechat si spočítat hypotéku či ji konzultovat s odborníky a zvolit nejvýhodnější variantu dle požadavků na délku splácení, celkové částky, zajištění, výši všech poplatků a smluvních podmínek.

Celkové náklady na hypotéku snižují právě daňové odpočty, které je možné v průběhu splácení úvěru uplatňovat. Zákonné podmínky pro daňový odpočet nejsou splněny např.:

  • při nákupu rekreační nemovitosti
  • při nákupu další nemovitosti sloužící k pronájmu.

Jaké typy nemovitostí splňují zákonné podmínky se dozvíte v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Kdo má nárok na daňovou vratku?
Zaměstnancům odvádí z jejich výplaty během roku zaměstnavatel zálohovou daň z příjmu. Za celý rok může následně zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. V případě uplatnění odpočtů z hypotečního úvěru vznikne zaměstnanci nárok na daňovou vratku, neboť během roku zaplatí více na zálohách na dani z příjmu, než odpovídá jeho skutečné finanční situaci.

  • Např. zaměstnanci, který zaplatil během roku 2015 na zálohách na dani z příjmu fyzických osob 47 520 Kč, vznikne při doručení potvrzení od banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru za rok 2015 ve výši 37 500 Kč nárok na daňovou vratku ve výši 5 625 Kč (37 500 Kč x 15 %). O tuto částku bude mít zaměstnanec vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Americká hypotéka daň nesnižuje
V praxi je velmi oblíbeným druhem úvěru americká hypotéka. U americké hypotéky je možné úvěr čerpat na cokoliv, např. na pořízení nového auta nebo elektroniku do domácnosti. Americká hypotéka  je totiž výhodným neúčelovým úvěrem, kdy je úvěr poskytnut např. do určité hodnoty nemovitosti. Z důvodu zajištění úvěru nemovitostí jsou celkové náklady na americkou hypotéku nižší než u běžných spotřebitelných úvěrů.

"Při čerpání americké hypotéky, např. pořízení nového auta, je nutné počítat s tím, že zaplacené úroky z úvěru v žádném případě nesnižují daňovou povinnost, takovou hypotékou není totiž řešena bytová situace občana" komentuje odborný portál Hypotecnikalkulacka.cz.

 Vydáno: 2.3.2016

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist