Půjčka před výplatou od Kouzelné půjčky = prověřená kvalita

Půjčka před výplatou společnosti Kouzelná půjčka je vľdy poskytována dle zákona o spotřebitelském úvěru, jeľ Vám nabízí vysokou míru ochrany před nekalými praktikami. Kouzelná půjčka dle zákona o spotřebitelském úvěru nabízí i půjčky do 5 000 Kč, které většina nebankovních společností poskytuje dle, klientům méně ochrany nabízejícího, občanského zákoníku. Kouzelná půjčka tedy dobrovolně poskytuje půjčku s vysokou mírou ochrany pro klienty a zvýšenými nároky na způsob nabízení půjček ze strany společnosti.

U Kouzelné půjčky se tak vľdy dozvíte celkové náklady na půjčku (tzv. RPSN), tato hodnota je viditelně uvedena jiľ při výpočtu půjčky v kalkulačce, viz níľe.

pujcka

Společnost Kouzelná půjčka rovněľ v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru nevyľaduje zajištění v podobě směnky, rozhodčí doloľky či ručení nemovitostí. O půjčku před výplatou můľete ľádat jako jediný ľadatel, tj. nepotřebujete ručitele.
Kouzelná půjčka je nebankovní společností s 3 letou historií na českém nebankovním trhu se sídlem v Praze. Společnost provozuje vlastní call centrum určené pro komunikaci se stávajícími i potenciálními klienty. Kvalitu komunikace s klienty nedávno kladně hodnotili i nezávislí analytici portálu Bankovni-poplatky.com v rámci svého velkého testu poskytovatelů nebankovních půjček. Kouzelná půjčka je stabilní společností s rostoucím počtem klientů, kteří si u této společnosti zpravidla půjčují opakovaně.

Jako nový klient můľete získat aľ 10 000 Kč

Kouzelná půjčka, jako jedna z mála, nabízí novým klientům půjčku do výše 10 000 Kč se splatností 30 dnů (nebankovní společnosti velmi často poskytují novým klientům půjčky do 5 000 Kč, navíc dle občanského zákoníku).

S kaľdou splacenou půjčkou Vám Kouzelná půjčka navýší maximální limit o 10 000 Kč a to aľ o 40 000 Kč, tj. s postupem času můľete u této společnosti získat půjčku ve výši 50 000 Kč.

Výsledek ľádosti o půjčku znáte do 60 minut, peníze na účtu můľete mít v ten samý den

Proces ľádosti o půjčku probíhá online prostřednictvím formuláře umístěného na webu www.kouzelnapujcka.cz, jehoľ vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut.

Do 60 minut od odeslání ľádosti Vám Kouzelná půjčka zašle SMS zprávu s informací o výsledku schvalovacího procesu. Peníze na Vašem účtu můľete mít v ideálním případě v den, kdy jste o půjčku poľádali (samozřejmě záleľí na tom, ve který den a dobu o půjčku zaľádáte a také na tom, u které banky máte běľný účet).

Do 60 minut znáte vyjádření k ľádosti

Kvalitu potvrzují i analytici portálu Bankovni-poplatky.com

Příznivost podmínek, za kterých Kouzelná půjčka poskytuje svoji půjčku před výplatou, nedávno ocenili i analytici webu Bankovni-poplatky.com, kteří ve svém porovnání nabídek nebankovních společností udělili Kouzelné půjčce 7,5 bodů z 10, díky čemuľ se Kouzelná půjčka umístila na sdíleném 2. – 3. místě.

Pokud se tedy pár dnů před výplatou dostáváte do finančních potíľí a potřebovali byste čas od času vypomoci, s důvěrou se obra»te právě na společnost Kouzelná půjčka. Zařadíte se tak mezi téměř 500 000 obyvatel České republiky, kterým Kouzelná půjčka pomohla vyřešit krátkodobý nedostatek financí.

 

Vydáno: 31.7.2015

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist