Daňové odvody během neplaceného volna

Daňové odvody během neplaceného volna

Někteří zaměstnanci potřebují z různých osobních důvodů volno nad rámec dovolené. V takových případech bývá řešením čerpání neplaceného volna. Bez souhlasu zaměstnavatele však není možné neplacené volno čerpat. Zaměstnanec se musí na čerpání neplaceného volna se zaměstnavatelem dohodnout.

Jestliže si zaměstnanec dobře plní své úkoly a zaměstnavatel je s ním spokojený, tak zpravidla žádosti o čerpání neplaceného volna vyhoví. Potřebná administrativa je jednoduchá, v písemné dohodě o čerpání neplaceného volna mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se stručně uvede, na jaké období se neplacené volno poskytuje.

Daň z příjmu a sociální pojištění se neplatí

Zaměstnanec čerpající neplacené volno nemá žádný příjem, neplatí proto daň z příjmu fyzických osob ani sociální pojištění. Protože zaměstnanec nemá během čerpání neplaceného volna příjem podléhající platbě na sociálním pojištění, tak v případě nemoci nevzniká nárok na náhradu mzdy ani na nemocenskou. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatelé zaměstnanci v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti (ale až od 4. dne pracovní neschopnosti). Náhrada mzdy dle zákoníku práce totiž náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrady mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského a pokud pracovní poměr trvá. Nemocenská se dle zákona o nemocenském pojištění nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu.

Zdravotní pojištění musí být placeno

Rozdílná situace oproti dani z příjmu fyzických osob a sociálnímu pojištění je u zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna musí vždy obdržet peníze za každého svého pojištěnce. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, např. za studenty, penzisty, příjemce rodičovského příspěvku, osoby řádně pečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Za zaměstnance, který není současně státním pojištěncem, tak musí zdravotní pojišťovna vždy obdržet zdravotní pojištění alespoň ve výši 1 485 Kč (tj. 13,5 % z minimální mzdy 11 000 Kč). Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí vždy zaměstnavatel. Po zaměstnanci čerpajícímu na vlastní žádost neplacené volno potom zpravidla požaduje zaměstnavatel uhradit toto zdravotní pojištění. Zaplacení zdravotního pojištění zaměstnavateli sjednávají zaměstnavatelé v písemné dohodě o čerpání neplaceného volna.

První příklad
Paní Nováková se dohodne se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Nováková považována za státního pojištěnce. Zaměstnavatel tedy za paní Novákovou zaplatí její zdravotní pojišťovně na zdravotním pojištění na daný měsíc 1 485 Kč. Tuto částku však bude následně zaměstnavatel požadovat po paní Novákové, protože k čerpání neplaceného volna došlo na základě podané žádosti paní Novákové z osobních důvodů. Úhrada je sjednána v písemné dohodě o čerpání neplaceného volna. S čerpáním neplaceného volna bude mít paní Nováková spojené výdaje.

Druhý příklad
Paní Brázdová se dohodne se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna na dva týdny. Ostatní dny v měsíci bude paní Brázdová standardně pracovat. Hrubá mzda za odpracované dny v daném měsíci bude 15 000 Kč. Protože je hrubá mzda za skutečně odpracované dny vyšší než minimální mzda, tak se zdravotní pojištění vypočítá obvyklým způsobem. Z hrubé mzdy je paní Brázdové sraženo zdravotní pojištění ve výši 675 Kč (4,5 % z 15 000 Kč). Zaměstnavatel za paní Brázdovou ještě zaplatí na zdravotním pojištění 975 Kč (6,5 % z 15 000 Kč).

Třetí příklad
Paní Macháčkové skončí tříletá rodičovská dovolená v červnu. Do práce však chce nastoupit z důvodu péče o dítě během prázdnin až v září. Paní Macháčková se dohodne se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna po dobu prázdnin. Pro účely placení zdravotního pojištění bude paní Macháčková státním pojištěncem, neboť bude řádně pečovat o jedno dítě do 7 let. Proto se žádný doplatek z důvodu čerpání neplaceného volna nebude provádět. Paní Macháčková však musí u své zdravotní pojišťovny splnit po skončení rodičovské dovolené svoji oznamovací povinnost, aby byla stále zařazena v kategorii, za kterou platí zdravotní pojištění stát.

Jiný příjem během neplaceného volna

Zaměstnanec čerpající neplacené volno u jednoho zaměstnavatele může pracovat pro jiného zaměstnavatele. V praxi čerpají někteří zaměstnanci neplacené volno v letních měsících, přičemž po celou dobu pracují pro jiného zaměstnavatele, u kterého si vydělají více peněz než u svého hlavního zaměstnavatele. Jiný příjem mají i maminky prodlužující si péči o dítě formou neplaceného volna, když příležitostně pracují např. na dohodu o provedení práce.neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist